er- och ir-verb

Term
1 / 16
bebo
Click the card to flip 👆
Terms in this set (16)
vivísni borvivende borbeberatt drickaviviratt boescribiratt skrivacomeratt äta