Unit 2

4.0 (1 review)
accepting (a)
Click the card to flip 👆
1 / 112
Terms in this set (112)
elfogadó
elér, kivív, megvalósít
alkalmazkodó, rugalmas
ambiciózus, törekvő, becsvágyó
okos, ügyes, ravasz
ügyvéd, ügyész
merész, vakmerő
jóindulatú, jóakaratú
törődő, gondoskodó
cite (v)megdicsér, idéz, megidézclever (a)eszes, okos, ügyesclingy (a)ragaszkodócompassion (n)szánalom, együttérzéscompassionate (a)együttérző, könyörületesconceited (a)beképzelt, önhitt, önteltconfident (a)magabiztosconviction (n)hit, meggyőződéscourage (n)bátorságcourageous (a)bátordedication (n)ajánlás, felszentelésdepenable (a)megbízhatódetermination (n)elkötelezettség, elszántságdeterrent (a)elrettentő, rettegettdevious (a)eltérő, tévelygő, deviánsdictatorial (a)diktatórikus, erőszakos, parancsolódiscuss (v)megvitat, megbeszél, megtárgyaldistrusting (a)bizalmatlankodódomineering (a)fennhéjazó, zsarnokoskodó, dominánsdynamic (a)dinamikus, tetterősempathetic (a)empatikus, együttérzőencouragingbíztató, bátorítóenergetic (a)energikus, tetterősenthusiastic (a)lelkesescapist (n)légvárépítőethicserkölcstan, etikafaithful (a)hű, hűségesfocused (a)összpontosított, összeszedettfortitude (n)lelki erő, bátorság, állhatatosságfussy (a)akadékoskodó, kötekedő, fontoskodógenerous (a)bőkezű, nagylelkűgraceful (a)bájos, kecses, méltóságteljeshabit (n)szokáshelpful (a)hasznos, segítőkészhonesty (n)becsületesség, tisztesség, őszinteséghospitable (a)vendégszeretőidealistic (a)idealisztikus, naivimaginative (a)fantáziadús, képzelődő, nagy képzelőerővel megáldottimpatient (a)türelmetlenimpulsive (a)lobbanékony, fogékony, impulzívindecisive (a)határozatlan, tétovázódevoted (a)odaadó, hű, ragaszkodóindependent (a)független, önállóinfiltration (n)beszivárgás, beszűrődésinflexible (a)hajthatatlan, rugalmatlaninhibited (a)gátlásosinterfering (a)beavatkozóinterpidity (n)elszántságjealous (a)féltékeny, irigyjudicious (a)megfontoltlaziness (n)lustaságlazy (a)lustaliability (n)kötelezettség, felelősségloyal (a)hű, hűséges, lojalitásloyalty (n)hűség, hűségesség, lojalitásmandatory (a)kötelezőmanipulative (a)manipulatívmaterialistic (a)materialista, anyagelvű, anyagiasmelodramatic (a)melodrámai, melodrámába illőmoody (a)kedvetlen, rosszkedvű, szeszélyes, cvidermotive (n)szándék, ok, indítéknoble (a)csodálatos, ragyogó, nemesobsessive (a)mániákus, megszállottobservant (a)figyelmesoptimistic (a)bizakodó, derűlátó, optimistaoversensitive (a)túl érzékenypassionate (a)szenvedélyes, hevespatient (a)türelmespeaceful (a)békés, csendes, nyugodtperseverance (n)kitartás, állhatatosságpersistent (a)kitartó, állhatatospossessive (a)kapzsi, önzőprecise (a)pedáns, pontos, precízpretentious (a)elbizakodott, hencegő, kérkedőpublic servantközalkalmazott, köztisztviselőpurpose (n)cél, szándék, tervrecognize (v)felismer, elismer, ráismerreliable (a)megbízhatóresourceful (a)leleményes, találékonyresponsive (a)fogékony, készségesrestless (a)ideges, nyugtalansacrifice (v)áldoz, feláldozself-absorbed (a)önmagával van elfoglalvaself-pitying (a)önsajnálgatóshort tempered (a)indulatos, lobbanékony, hirtelen haragúskeptical (a)kételkedő, szkeptikussolve (v)megold, megfejtstrength (n)erő, kitartásstubborn (a)makacssuperficial (a)felületessuspicious (a)bizalmatlan, gyanakvóunimaginative (a)fantáziátlan, földhöz ragadtunreliable (a)megbízhatatlanunyielding (a)makacs, merevvain (a)hiúvirtue (n)erény, értékvirtuosity (n)műértés, virtuozitásweakness (n)gyengeségwisdom (n)bölcsességwise (a)bölcswittyszellemesyield (v)ad, átad, behódol, beismer