50 terms

Sylfaen Unit 15

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ges i fy ngeni yn Abertawe
I was born in Swansea
Ges i fy ngeni ym mil naw pum dau
I was born in 1952
Gaeth e ei eni yn Aberystwyth
He was born in Aberystwyth
Gaeth hi ei geni ym Mangor
She was born in Bangor
Ble gest ti dy eni?
Where were you born? (informal)
Pryd gest ti dy eni?
When were you born? (informal)
Gaeth y dyn ei ladd ddoe
The man was killed yesterday
Gaeth car ei ddwyn neithiwr
A car was stolen last night
Gaeth llanc ei arestio gan yr heddlu
A youth was arrested by the police
Gaeth merch ei lladd gan lori
A girl was killed by a lorry
Gaeth gwraig ei harestio ddoe
A woman was arrested yesterday
Gaeth ffatri ei chau yn Llantrisant
A factory was closed in Llantrisant
Beth ddigwyddodd i'r dyn?
What happened to the man?
Pwy gaeth ei ladd?
Who was killed?
Sut gaeth y dyn ei ladd?
How was the man killed?
Pryd gaeth y dyn ei ladd?
When was the man killed?
Ble gaeth y dyn ei ladd?
Where was the man killed?
Ga i ofyn cwestiwn? Cei.
May I ask a question? Yes.
Gaiff e ddweud rhywbeth? Caiff.
May he say something? Yes
Gaiff hi weld y daflen? Caiff.
May she see the worksheet? Yes
Gawn ni fynd yn gynnar? Cewch.
May we go early? Yes
Gân nhw ddod i'r parti? Cân.
May they come to the party? Yes
Wnewch chi ddod i'r parti?
Will you come to the party? (formal)
Wnei di wrando arna i?
Will you listen to me? (informal)
Wnewch chi roi arian i fi?
Will you give me money? (formal)
Wnei di roi lifft i fi?
Will you give me a lift? (informal)
Fi sy'n iawn
It's me who's right.
Fi sy'n gyfrifol.
It's me who's responsible.
Fi sy'n talu am y bwyd
It's me who's paying for the food
Fi sy'n gwneud y gwaith i gyd.
It's me who does all the work.
Pwy sy'n gyfrifol?
Who's responsible?
Pwy sy'n talu am y bwyd?
Who's paying for the food?
Ti fydd yn gwneud hyn yfory
It's you who will be doing this tomorrow. (informal)
Ti fydd yn gyfrifol y tro nesa
It's you who will be responsible next time. (informal)
Ti oedd yn iawn
It's you who was right. (informal)
Ti oedd yn deall y broblem
It's you who understood the problem. (informal)
Fi sy biau hwn!
This is mine! (m)
Ti sy biau hwnna!
That's yours! (informal) (m)
Fe sy biau hon!
This is his! (f)
Hi sy biau honna!
That's hers!
Pwy sy biau hwn?
Whose is this? (m)
Pwy sy biau hon?
Whose is this? (f)
Dw i'n nabod rhywun sy'n gweithio 'na
I know someone who works there
Dw i'n nabod rhywun sy'n byw 'na
I know someone who lives there
Dw i'n nabod rhywun sy'n dod o'r dre
I know someone who comes from the town
ci defaid
sheepdog
cyfnewid
to exchange
Efrog Newydd
New York
penwythnos
weekend
stad ddiwydiannol
industrial estate