25 terms

Stein på Stein Kapittel 11(a) - For tusen år siden

Intermediate Norwegian.
STUDY
PLAY
innbygger(en)
inhabitant
nordisk
Nordic
rask
quick
frakte(-et)
carry
kyst(en)
coast
seile
to sail
hav(et)
sea
brutalitet(en)
brutality
plyndre(-et)
plunder, sack
stjele (stjal - har stjålet)
steal
kloster(et)
monastery
komme i veien for
get in the way of
fange(n)
captive
slave(n)
slave
i utlandet
abroad
kristen
Christian
hellig
holy
tvinge (tvang - har tvunget)
force
makt(en)
power
svekke(et)
weaken
romersk-katolsk
Roman-Catholic
pave(n)
pope
feiring(en)
celebration
seremoni(en)
ceremony
skikk(en)
tradition