Try the fastest way to create flashcards

Unit 3_HAVE GOT - časování slovesa

Get a hint
I have got
Click the card to flip 👆
1 / 35
1 / 35
Terms in this set (35)
já mám
ty máš
ono má
my máme
oni mají
já mám (stažený tvar)
ty máš (stažený tvar)
on má (stažený tvar)
ona má (stažený tvar)
ono má (stažený tvar)
my máme (stažený tvar)
oni mají (stažený tvar)
Já nemám