Saimaannorppaan liittyvää sanastoa peruskouluille ja toisen asteen koulutukseen

Term
1 / 22
Traani
Click the card to flip 👆
Terms in this set (22)
Selitys: Turkkikuvio, jonka perusteella eri saimaannorppayksilöt voidaan erottaa toisistaan, ja joka toimii suojavärinä yhdessä norpan pohjavärin kanssa.

Lisätietoa: Kuviointi pysyy samanlaisena karvanvaihdosta huolimatta. Poikasilla se tulee näkyviin ensimmäisen karvanvaihdon yhteydessä poikaspesässä.
Image: Kiehkurat
PesimärauhaSelitys: Saimaannorpan tarvitsema asia talvella, jolloin naaras synnyttää ja imettää poikastaan. Lisätietoa: Norpat ovat pesimäaikaan alttiimpia ihmisen aiheuttamalle häiriölle, kuten melulle, ja emot joutuvat häirittyinä tekemään pakosukelluksia. Tällöin poikasen imetys voi keskeytyä. Siksi liikkumista pesimäalueiden läheisyydessä tulisi välttää etenkin helmi-maaliskuussa, jolloin kuutit syntyvät ja ovat vielä pieniä.SukellusrefleksiSelitys: Happea tarvitsevien maaeläinten, kuten norpan toiminto, jolla veden alla pidätetään hengitystä, sydämen syketaajuus laskee ja veri kerääntyy ruumiin sisäosiin tärkeimpien sisäelimien käyttöön. Lisätietoa: Saimaannorppa pystyy sukeltamaan yhtäjaksoisesti n. 20 minuuttia. Ihmisestä poiketen norpat tyhjentävät keuhkonsa hapesta ennen sukellusta, ja happea varastoituu kudoksiin.SukupuuttoSelitys: Lajin, alalajin tai suvun häviäminen maapallolta viimeisen yksilön kuollessa. Lisätietoa: Sukupuutto uhkaa myös saimaannorppaa, joka on erittäin uhanalainen laji. Norppia on Saimaalla vain n. 430 (2021).PaikkauskollisuusSelitys: Ominaisuus, jonka myötä samat norpat pesivät ja lepäilevät samoilla alueilla vuodesta toiseen. Lisätietoa: Norpat ovat jakautuneet eri puolille Saimaata, yksi norppa ei suinkaan käytä koko Saimaata elinalueenaan.PakoreaktioSelitys: Vaistotoiminto, jonka takia saimaannorppa poistuu nopeasti esimerkiksi pesästä tai rantakiveltä kokiessaan olonsa uhatuksi. Lisätietoa: Pesimäaikaan tämä voi aiheuttaa häiriöitä imetykselle ja siten kuutin kasvuun. Keväisin norppa joutuu kastelemaan turkkinsa turhaan joutuessaan sukeltamaan kalliolta tai kiveltä.KarvanvaihtoSelitys: Nisäkkäillä luonnollisesti tapahtuva vanhan turkin vaihtuminen uuteen. Lisätietoa: Saimaannorpalla tämä tapahtuu keväisin, yleensä toukokuussa. Ne kuivattavat kivillä ja kallioilla köllötellen vanhaa turkkia, jotta se olisi helpompi rapsutella pois. Kiehkuraiskuvio pysyy samana koko norpan elämän ajan.VerkkokalastusrajoituksetSelitys: Norpille vaarallinen verkkokalastus on kielletty kuuttien keskeisimmillä elinalueilla vuosittain 15.4.-30.6. Lisätietoa: Kielto koskee kaikkia muita verkkoja, paitsi muikkuverkkoja. Myös muikkuverkot ovat norpille vaarallisia. Poikkeuksena 2021 kevät, jolloin uutta asetusta ei saatu 15.4. mennessä, eikä vanha ollut enää voimassa.ApukinosSelitys: Ihmisten Saimaan rannalle kolaama lumimuodostelma, jonne norppa voi kaivaa talvipesän. Lisätietoa: Apukinoksen koko on noin 8 m x 3 m x 1 m (pituus, leveys, korkeus). Vähälumisina ja lämpiminä talvina kinoksia tarvitaan norpan pesinnän turvaamiseksi. Kolaaminen vaatii kuitenkin kantavan jään sekä jäällä olevaa lunta.LuontodirektiiviSelitys: Toinen EU:n tärkeimmistä luonnonsuojelusäädöksistä (lintudirektiivin lisäksi). Saimaannorppa on yksi tähän kuuluvista lajeista. Lisätietoa: Tämän tarkoituksena on säilyttää lajin tai luontotyypin niin kutsuttu suotuisan suojelun taso, estää lajin luontaisen elinalueen supistumista sekä säilyttää riittävä määrä lajin elinympäristöä, jotta kanta säilyisi tulevaisuudessakin. Säädös edellyttää lajien ja niiden elinympäristöjen suojelutoimia.PesäpoikaskuolleisuusSelitys: Pesimäaikaan tapahtuva kuuttien menehtyminen. Tämä johtuu usein ilmastonmuutoksen vaikutuksista, eli huonoista pesimäolosuhteista, kun lunta ja jäätä ei ole tarpeeksi. Lisätietoa: Ilman lumipesän suojaa kuutit syntyvät jäälle ja ovat alttiita paleltumiselle sekä petoeläinten saaliiksi joutumiselle eli predaatiolle. Myös veden tulviminen pesään voi heikentää kuuttien elinoloja.PyydystyyppiasetusSelitys: Saimaannorpan suojelun tehostamiseksi valtioneuvosto on kieltänyt norpalle vaarallisten kalanpyydysten käytön sen keskeisillä elinalueilla vuoden ympäri. Listauksen kielletyistä kalanpyydyksistä löydät osoitteesta: mmm.fi/saimaannorppa.Tietovisa on toteutettu osana Towards Suistainable Coexistence of Seals and Humans -hanketta, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.Lisää saimaannorppatietoa löydät osoitteesta: sll.fi/saimaannorppa :)