Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

F16B - Lugte og smagssans 2

Get a hint
Beskriv overordnet, hvordan "lufteoplevelsen" fremkaldes.
Click the card to flip 👆
1 / 6
1 / 6
Terms in this set (6)
For lugtebanen angiv da:
- 1. og 2. neuron
- placering af disse soma og udløbere.

Angiv den struktur der giver ophav til den synaptiske kontakt mellem 1. og 2. neuron
1. neuron- olfaktoriske celler:
- soma: næseslimhinden
- udløbere: n. olfactorius

2. neuron - mitralceller:
- soma: bulbus olfactorius
- udløbere: tr. olfactorius + stria olfactoria lat. et med.

dendritterne fra 2. neuron spreder sig i et lille kugleformet område: glomerulus - det her synapsen sker.
Image: For lugtebanen angiv da:
- 1. og 2. neuron
- placering af disse soma og udløbere. 

Angiv den struktur der giver ophav til den synaptiske kontakt mellem 1. og 2. neuron