FILPAG - Katuturan, Kahalagahan at Teorya ng Pagbabasa

Pagbasa
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
proses ng pagaayosm pagkuha, at pag-unawa ng anumang uri at anyo ng impormasyon o ideya na kinakatawan ng mga wika o simbolo na kailangan tignan at tutukan upang maunawaan.
Ayon sa kanya, ang pababasa ay ang nagpapapunlad ng personalidad ng isang tao. "Ang taong nagbabasa ay isang taong nangunguna."
Ayon sa kanya ang pagbasa ay pagbibigay ng kahulugan sa nakasulat o nakalimbag na mga salita.
Ayon sa kanya ang pagbasa ay isang saykolingguwistik na panghuhula kung saan ang nagbabasa bumubuo uli ng isang mensahe
Ayon sa kanya ang pagbasa ay ang pinakapagkain ng ating unak
Ayon sa kanya nangangailangan ng imbak na kaalaman ang isang indibidwal tuwing nagbabasa
kakayahang bigkasin ng mga pagunawa ng mga salita
kakayahang maunawaan ang nilalaman ng teksto
nangangailangan ng panghuhusga at pagwawari
kakayahang maiangkop sa buhay ng mambabasa ang anumang konsepto
Iskaningpagbasa nang mabilisan ng di gaanong binibigyang-pansin ang mga mahahalagang salitaIskimingmabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideyaKaswalpagbasa ng pansamantalaPreviewinghindi agad nakatuon ang pansin sa nilalaman ng akdang babasahinPagbasang pang-impormasyonlayunin nito ay kumalap ng mahahalagang impormasyonMatiim na pagbasanangangailangan ito ng maingat na pagbasaRe-reading o muling pagbasaisinasagawa upang makabuo ng pahayagPagtatalapagbasang may kasamang pagtatala ng mahahalagang kaisipang kailanganTeoryang Top-downang pagunawa sa binasa ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa tekstoTeoryang Bottom-upang impormasyon ay nanggaling sa teksto patungong mambabasaTeoryang Iskemaang dating kaalaman ng isang tao ang magiging saligan sa pagunawa ng binabasang tekstoTeoryang Interaktibang pagbasa ay pagbibigay ng kahulugan sa teksto at hindi pagpiga ng kahulugan