Led&Org - Instuderingsfrågor: Kap 4

Förklara med egna ord vad som hände bolaget under Entreprenörstadiet.
Click the card to flip 👆
1 / 6
Terms in this set (6)
Flera andra hotell på orten hör av sig till organisationen och vill att de ska ta över deras hotellfrukostar. De hotellen vill lägga sin frukostverksamhet på entreprenad = utförande av större arbete mot betalning. Ursprungsgruppen startar eget företag = anställer fler medarbetare, de som var med i ursprungsgruppen fortsätter som avdelningschefer. Chefen får fler, förändrade arbetsuppgifter = gruppen skaffar eget kontor. Den nya storleken på företaget ger flera stordriftsfördelar = fördelar som uppnås genom att man är stor och t.ex kan göra stora inköp för ett lägre pris.
Går bra för företaget, expanderar sig genom att ta över driften av fler hotellfrukostar, nu kor dock små problem upp som: personalfrågor tar lång tid, ingen överblick över ekonomin, marknadsföringen existerar knappt, företaget har VÄXTVÄRK, man anställer nu ekonomi-personal, produktions och marknadsansvariga. Kontoret får flytta till större lokaler, för nu har man tiotalet anställda som inte jobbar operativt: här - dagligt, konkret i frukostverksamheten.
Det andra årsbokslutet blir en stor besvikelse för företaget. Vinsten är måttligt och dalande, trots den ökade försäljningnen. Kostnaderna för företaget har ökat som en explosion, inte minst på personalsidan. Ledningsgruppen, där specialisterna nu dominerar, känner ett stort behov av att skärpa verksamheten och öka kontrollen = pratar om en OMORGANISATION. En helt ny struktur skapas för att de nya chefernas specialistkompetens ska komma till sin rätt. Frukostens innehåll ändras = produktionsflödet blir av de effektivare. Personalchefen gör skriftliga befattningsbeskrivningar = visar en anställnings uppgifter, ställning, ansvar och befogenheter. Ekonomichefen tar fram uppgifter som visar hur effektivitet utvecklas. Marknadschefen döper företaget och förbereder en stor reklamkampanj. Sen funkar företagets produktion bra, saker som innan var problem har nu löst sig. INRE EFFEKTIVITETEN är nu utmärkt.
Efter några år kommer ny oro, företaget får klagomål från kunder → ett av hotellen säger upp kontraktet. Ledningen mot reagera. Man har ett möte där man tar upp vad som hänt. Specialiserade cheferna klagar. Högsta chefen göra en undersökning av problemet → upptäcker att gästerna på de olika hotellen har olika behov. Slutsatsen = marknaden snabbt har ändrats samt att kundernas behov är olika på olika delar av marknaden (hotellen). Den YTTRE EFFEKTTIVITETEN är låg. Företaget = ej bra på se förändringar på marknanden, funktionscheferna = fokuserar för mkt på sitt eget så helheten och kunderna glöms av. Personalens motivation o arbete = ej bra, beskrivs som att personalen bara jobbar för pengarna. Företaget har hamnat i en RATIONALITETSFÄLLA = att va för rationell kan ibland ge effekt tvärtemot det avsedda
Den nya organisationen kombinerar nu de lilla och det stora företagets fördelar. Varje hotell får ett eget frukostgäng som typ fungerar som sitt eget lilla företag, med eget resultatansvar och egna befogenheter. De har tillgång till företagsledningens resurser och specialistkompetens, de flesta dagliga frågor sköts lokalt under stor frihet. Besluten fattas av varje frukostgäng, för att komma närmare kunden och marknaden. SMÅSKALIGHET I STOR SKALA. Organisationsformen har alltså inslag av både CENTRALISERING: här - KONCENTRATION AV ANSVAR, beslut och kunskap till toppen i företaget. Och DECENTRALISERING: spridning av ansvar, beslut och kunskap neråt i företaget.