Led&Org: Centrala begrepp/frågor Kap.4

Förklara vad som menas med en organisation.
Click the card to flip 👆
1 / 11
Terms in this set (11)
Vad är yttre effektivitet?Förmågan att ge kunden det hon vill ha, att göra rätt saker i förhållande till intressena hos kunderna.