Biologi- Genetik, evolution, hjärnan

Cell
Click the card to flip 👆
1 / 38
Terms in this set (38)
Dominanta anlagEtt anlag (variant av en gen) som bestämmerKorsningsschemaEtt sätt att se hur stor sannolikheten är att barn ärver en egenskap av sina föräldrarGenteknikOlika metoder för att ändra i DNAKromosomDNA som är packat mer kompakt. Människan har 46 stycken (23 olika och två av varje)FossilDelar av djur och växter som för miljoner år sedan packats in i sediment som bildat bergCharles DarwinForskare som ligger bakom evolutionsteorinEvolutionutveckling av arter genom naturligt urvalVariationDen variation av egenskaps som finns i en grupp individer till följd av slumpmässiga mutationerMiljöDe faktorer som finns i omgivningen runt om en individ, t.ex. torka, översvämning eller kylaÄrftlighetAtt egenskaper förs vidare från föräldrar till barnNaturlig urvalAtt vissa individer, pga sina egenskaper, överlever bättre i sin miljöAnpassningNär en art blir bättre på att överleva i sin miljö pga naturligt urval och evolutionKonkurrensNär många individer är ute efter samma bit mat eller samma partnerHjärnstammenÄldsta delen av hjärnan, styr instinkter som hunger och törst, och automatiska saker som hjärtslag och andningLillhjärnanDen del av hjärnan som styr rörelseStorhjärnanDen del av hjärnan som står för tänkande och minnen. Tar in information från sinnen och tar beslut.Centrala nervsystemetHjärnan och ryggmärgenAutonoma nervsystemetEj viljestyrt. Styr tarmar, andning, hjärtslag.Sensoriska nerverFör in information från sinnena och kroppen till det centrala nervsystemet.Motoriska nerverFör information från det centrala nervsystemet till musklernaReflexSnabb reaktion där ryggmärgen tar beslut.CellkroppDen del av en nervcell som innehåller cellkärnanDendritKorta utskott på nervcell som tar emot signalerAxonLångt utskott på nervcellen som skickar ut informationMyelinIsolering på axon som gör att signalen går fortare.SynapsKopplingen mellan en nervcell och nästaHormonerEtt långsammare sätt att skicka information i kroppen. Skickas från körtlar och sprids med blodet.BelöningssystemetFunktion i hjärnan som gör att vi tycker om att träna, ha sex och äta mat. Påverkas av alkohol, tobak och nikotin.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.