596 terms

2011.10. unit7-12 10h

STUDY
PLAY
actually
valójában
address
cím
afford
megenged(het)i magának
AIDS
AIDS
alone
egyedül
amnesty
amnesztia
angry
mérges
appeal
felhívás
appreciate
szívesen fogad
astonished
meglepődött (a)
attractive
vonzó
awake
ébren
beg
könyörög
belief
hit
blanket
takaró
book
lefoglal
boss
főnök
both
mindkét
burglar
betörő
calm
nyugodt
camp
kemping (1)
cancer
rák
carpet
szőnyeg
chimney
kémény
circumstance
körülmény
conservation
környezetvédelem
crisis
válság
crowd
tömeg
curtain
függöny
dedicate
elkötelezni magát
demand
követelés, igény
desperately
szörnyen
die
meghal
dirty
piszkos
disastrous
katasztrofális
dream
álmodik
drive
bejárati (autó)út
drop dead
meghal (2)
dump
elhagy valakit, dobja a partnerét
earn
pénzt keres
economic
gazdasági
embassy
nagykövetség
emergency supplies
rendkívüli (segély)ellátmány
endangered species
veszélyeztetett fajok
enormous
hatalmas
establish
alapít (e)
ethnic
etnikai
fantasize
elképzel
fee
díj
fit together
összerak
filthy
koszos
floor
emelet
fluid
folyadék
fortunately
szerencsére
frightened
ijedt
funny
mulatságos
furious
nagyon mérges
get rid of
megszabadul vmitől
ghost
szellem
grow
termeszt
growl
morog
guard
őr
heart attack
szívroham
heat
hőség
heavily
erősen
hilarious
nagyszerű (h)
horrible
borzalmas
hospice
gyógyíthatatlan idősek otthona
hound
üldöz
housing
szállás
human rights
emberi jogok
hungry
éhes
incredibly
hihetetlenül
incurable
gyógyíthatatlan
invest
befektet
island
sziget
jigsaw
összerakós játék
just
éppen
knock
kopogás, kopog
land
föld
last
tart vmeddig
leave behind
otthagy
loan
kölcsön
lottery
lottó
loudly
hangosan
mansion
hatalmas ház
medical supplies
egészségügyi ellátás
menacingly
fenyegetően
miserable
nyomorúságos
misery
nyomor
nearly
majdnem
organization
szervezet
pay-rise
fizetésemelés
penniless
pénztelen
photography
fényképészet
pick up
elmegy vkiért
post office
postahivatal
post
postán felad
pour
özönlik
pretty
csinos
prisoner of conscience
politikai fogoly
prize
díj (2)
psychiatrist
pszichiáter
purpose
cél
put pressure on
nyomást gyakorol vkire
ragged
rongyos
receptionist
recepciós, portás
relative
rokon
release
kienged
rescue
megmentés
research
kutatás
routine
megszokott életmód
run
folyik
run out of
kifogy vmiből
sanity
józan gondolkodás
shelter
menedékhely
smash
szétrombol
solicitor
ügyvéd
space shuttle
űrsikló
spending spree
nagy költekezés
stand
áll
suddenly
hirtelen
superb
nagyszerű (s)
surprised
meglepődött (s)
survive
túlél (s)
tempt
csábít
the press
a sajtó
thrilled
elragadtatott
tired
fáradt
turn out
kiderül
violently
erőszakosan
visa
vízum
waste
pazarol
wide
széles
windfall
váratlan szerencse
wildlife reserve
vadrezervátum
wild-looking
őrült kinézetű
winner
győztes
advantage
előny
agony aunt
olvasók panaszaival foglalkozó rovat
ambitious
törekvő
annoyed
ideges
background
háttér
care
törődik vmivel
cheat
csal
cheerful
vidám
clearly
egyértelműen
complexion
bőr
concentrate
koncentrál
conscious
tudatos
contented
elégedett
cruel
kegyetlen
crutches
mankó(k)
curly
göndör
date
megbeszélt időpont (d)
daydream
álmodozás, álmodozik
deal with
foglalkozik vmivel
definite
határozott
depend on
függ vkitől
depressed
depressziós
disadvantage
hátrány
drawer
fiók
drop
leejt
easygoing
lezser
envy
irigyel
expert
szakértő
finance
anyagi helyzet
forget
elfelejt
gambling
szerencsejáték
generation
generáció
hand-me-down
használt (ruha)
hardworking
szorgalmas
hate
utál
housework
házi munka
husband
férj
I suppose.
azt hiszem
impatient
türelmetlen
in front of
előtt
in the meantime
közben
kind
kedves
lorry driver
teherautósofőr
memory
emlékezet
mood
hangulat
moody
szeszélyes
notice
észrevesz
nun
apáca
nurse
ápolónő
obessed
megszállott
oversleep
nem ébred fel időben
passion
szenvedély
plaster
gipsz
point of view
nézőpont
put off
elhalaszt
rather
eléggé
relationship
kapcsolat
reliable
megbízható
relieved
megkönnyebbült
resentment
neheztelés
reserved
visszafogott
reunion
összejövetel
sense of humour
humorérzék
share
részesedés
sociable
társasági
take care
vigyáz
talkative
bőbeszédű
tolerant
toleráns
twin
iker
unsure
bizonytalan
untidy
rendetlen
ups and downs
hullámhegy, hullámvölgy
vet
állatorvos
veterinary assistant
állatorvosi asszisztens
air conditioning
klímaberendezés
airport
repülőtér
audition
meghallgatás
autobiographical
önéletrajzi
award
díj (a)
ban
betilt
birthday card
születésnapi lap
blond
szőke
button
gomb
can't bear
nem tud elviselni vmit
cast
szerepre kiválaszt vkit
casting director
szerepek kiosztásáért felelős rendező
ceiling
mennyezet
cello
cselló
changing room
öltöző
chemistry
kémia
classical music
klasszikus zene
clear
rendez (adósságot)
collector
gyűjtő
compose
zenét szerez
concert
koncert
concerto
versenymű
conductor
karmester
constantly
egyfolytában
credit card
hitelkártya
debt
adósság
dust
leporol
dynamit
dinamit
engineer
mérnök
estate agent
ingatlanügynök
explosion
robbanás
explosives
robbanószerek
fake
hamis
figure
alak
fire engine
tűzoltóautó
fireplace
kandalló
fireworks
tűzijáték
found
alapít (f)
hairbrush
hajkefe
hairdresser
fodrász
headache
fejfájás
hippie
hippi
history
történelem
hurt
fáj
immaculate
makulátlan
lecture
előadás, előadást tart
legendary
legendás
make up
kitalál
memorabilia
emléktárgyak
metallic
fém
movies
mozi
optimism
optimizmus
originally
eredetileg
out-of-work
munkanélküli
ponytail
lófarok
press
nyom
profile
rövid életrajzi ismertető
promote
reklámoz
react
reagál
reckon
gondol (r)
redecorate
kifest
revise
ismétel
role
szerep
rugged
markáns
scholarship
ösztöndíj
shopping centre
bevásárlóközpont
shopping list
vennivalók listája
shopping spree
nagy bevásárlás
soundtrack
filmzene
state of the art
legújabb, legmodernebb
sunglasses
napszemüveg
sunset
naplemente
tale
mese
teacup
teáscsésze
teapot
teáskanna
tear
könny
teaspoon
teáskanál
toilet paper
vécépapír
toothache
fogfájás
toothbrush
fogkefe
toothpaste
fogpaszta
traffic jam
forgalmi dugó
traffic warden
parkolási ellenőr
trapped
bennmaradt, bennrekedt vhol
trendy
divatos
unconventional
szokatlan
underwear
fehérnemű
unlikely
nem valószínű
videotape
videoszalag
vote
szavazat
waiting room
váróterem
wallpaper
tapéta
water
víz, locsol
worldwide
világszerte
worth
(meg)ér vmennyit
wrapping paper
csomagolópapír
writing paper
levélpapír
abbreviation
rövidítés
absent-mindedness
szórakozottság
affectionally
gyengédség
aggressive
agresszív
anyway
mindenesetre
appear
megjelenik
appointment
megbeszélt időpont (a)
backing vocalist
háttér éneles
beard
szakáll
bite
körmöt rág
blame
hibáztat
bring up (child)
felnevel
campsite
kemping (2)
caring
gondoskodó
cartoonist
karikatúrista
check in
bejelentkezni
cheerleader
pompomlány
chew
rág
childbearing
szülés (2)
childbirth
szülés
climb
mászni
construction
szerkezet
contract
szerződés
cope
boldogul vmivel
couch potato
állandóan tévé előtt ülő ember
crate
rekesz
creature
teremtmény
cross off (from a list)
kihúzni
crucify
keresztre feszít
currently
jelenleg
deduce
levon
define
meghatározni
deli
ínyencség
dental floss
fogselyem
desk
pad
dinosaur
dinoszaurusz
discover
felfedez
drop a line
írni vkinek röviden
drummer
dobos
emotion
érzelem
employer
mukaadó
energy
energia
equivalent
egyenértékű
eruption
kitörés
feelings
érzések
forgetful
feledékeny
forgetfulness
feledékenység
gadget
szerkentyű
go back
visszamegy
grab
megmarkol
gum
rágó
halfway
félúon
hammer
kalapács
handheld computer
kéziszámítógép
H-bomb
hidrogénbomba
hiccup
csuklás
historically
történelmileg
hit
sikerlemez
hit the roof
dühében majdnem szétpukkad
hold your breath
visszatartani a lélegzetet
hug
megölel
in fact
valójában
insane
őrült
instinctive
ösztönös
kick the habit
leszokik
kick
rúg
kiss (sth) goodbye
puszit dob
ladder
létra
landscape
táj
lick
nyal
life expectancy
várható élettartam
lifestyle
életvitel
litter
szemét
man-made
ember alkotta
meat packer
hentes és mészáros
nail
szög köröm
natural disaster
természeti katasztrófa
naturally
természetesen
neglect
elhanyagol
nevertheless
azonban
orbit
kering
outlive
túlél (o)
owner
tulajdonos
personal trainer
egyéni edző
philosopher
filozófus
police officer
rendőrtiszt
population
népesség
poster
poszter
primary
alapvető
prove
bebizonyít
purse
pénztárca
pyramid
piramis
rainforest
esőerdő
range
választék
risky
kockázatos
row
sor
shut down
felmondja a szolgálatot
slipper
papucs
smart
elegáns
stare
bámul
stone
stressed
stresszes
suggest
javasol (s)
symbol
szimbólum
think
gondol (t)
transportation
szállítás
unfortunately
sajnos
volcanic
vulkanikus
whistle
síp, fütyül
wipe out
elpusztít
add
hozzáad
admit
beismer
all-night party
egész éjjel tartó buli
argue
vitatkozik, veszekszik
ask
kérdez
baby-sit
gyerekre felügyel
blow
ütés
bow
masni
bury
eltemet
byway
mellékút
captain
kapitány
charter
jogszabály
coffin
koporsó
commemorate
ünnepélyesen megemlékezik
cot
bölcső
cotton
pamut
course
irány
crew
személyzet
crowded
zsúfolt
dismantle
szétbont
dotted line
kipontozott vonal
doubt
kétség
dove
galamb
drum
dob(d)
expect
(gyermeket) vár
feature
hosszú cikkben szerepeltet
funeral
temetés
get engaged
eljegyezkedik
groom
vőlegény
hearing aid
hallókészülék
helicopter
helikopter
hell
pokol
highway
főút
honeymoon
nászút
invite
meghív
judge
bíró
juicy
szaftos
kneel
térdel
liar
hazug
lifeboat
mentőcsónak
lifeboatman
mentőcsónak vezetője
mainland
szárazföld
manage to do
sikerül megtenni vmit
marriage guidance counsellor
házassági tanácsadó
midwife
bába
miss
nem talál el
moan
nyög
mourner
gyászoló
muffled
alig hallható
nappy
pelenka
naught
semmi
noon
dél
offer
felajánl
overhead
fej fölött
pregnant
terhes
prison
börtön
proposal
(házassági) ajánlat
reception
fogadás
regret
sajnálat
remind
figyelmeztet
rose-coloured
rózsaszín
say
mond
scarf
sál
scribble
firkál
selfish
önző
spit
köp
subside
csillapodik
sweep up
felsöpör
take back
visszavisz
tell
megmond
throw
dob (t)
translate
lefordít
volunteer
önkéntes
wake
felébreszt
warning
figyelmeztetés
wedding
esküvő
widow
özvegy
wreath
koszorú
advice
tanács
advise
javasol (a)
amazingly
bámulatosan
ankle
boka
announce
bejelent
application
pályázat
back off
meghátrál
box office
jegypénztár
broke
egy fillérje sincs
carreer
életpálya
carry on
folytat
championship
bajnokság
chase
üldöz
circus
cirkusz
come across
talál
come up with
előhozakodik vmivel
cover
beborít
crane
daru
cut off
elszigetel, elvág
cut off
megszakít
CV
önéletrajz
damage
kár
delighted
elbűvölt
descendant
leszármazott
disappointed
csalódott
documentary
dokumentumfilm
elect
megválaszt
end up
végül vhol kiköt
excitement
izgalom
fascinating
elbűvölő
few
kevés
flood
árvíz
fluent
folyékony
fluently
folyékonyan
flyer
szórólap
force
kényszerít vkit vmire
forecaster
előrejelzést adó személy
genuine
valódi
get on with
kijön vkivel
girder
keresztgerenda, tartószerkezet
give up
abbahagy
guy
fickó
hand down
továbbad
headline
főcím
heavyweight
nehézsúlyú
height
magasság
hit
lecsap
hold
tartja a vonalat
homeless
hajléktalan
hunter
vadász
hurricane
hurrikán
in charge
vmivel megbízott
indoors
bent
interpersonal
közösségi
interview
interjú
ironworker
vasszerkezeti szerelőmunkás
journalism
zsurnalisztika
just in case
a biztonság kedvéért
knock out
kiüt
lay off
elbocsát
leader
vezér
leave a message
üzenetet hagy
look up
kikeres vmit
mayor
polgármester
meteorologist
meteorológus
nasty
kellemetlen
Nobel Prize
Nobel-díj
novelist
regényíró
of course
természetesen
organize
szervez
outdoors
a szabadban
particularly
különösen
photocopier
fénymásoló
pride
büszkeség
put sb through
kapcsol vkit (telefonon)
put up with
eltűr, elvisel
recapture
elfog
resign
lemond
resignation
lemondás
retire
nyugdíjba vonul
retirement
nyugdíjazás
round
menet
sacrifice
áldozat
scandal
botrány
seek
keres
shoulder
váll
skeleton
váz
skill
képesség
slowdown
lassulás
take a message
üzenetet átvesz
take away
eltávolít
take up
elkezd
training
edzés
turn on
felkapcsol
twist
kificamít
vacancy
üresedés
washing-up
mosogatás
widespread
széles körben elterjedt
hand out
szétoszt