Only $35.99/year

Economie VWO - Hoofdstuk: 26 - 4/4

Terms in this set (32)

Deze methode werkt als volgt:


Er worden circa 15 belangrijke economische variabelen (variabelen?) geselecteerd (zoals het bbp, het consumenten- en producentenvertrouwen, de werkloosheid, de rente, de consumptie, de uitvoer en de investeringen).

Van elke variabele wordt de langetermijntrend bepaald en de afwijkingen ten opzichte van deze trend berekend. (afwijkingen? Hoe bedoelen ze dat?) Op een zeker tijdstip worden
2 zaken vastgesteld:

Ligt de actuele waarde van een bepaalde variabele boven of onder de trend?

Is de waarde van een bepaalde variabele stijgend of dalend, d.w.z. (dwz?)

is de waarde van de desbetreffende variabele groter of kleiner dan een maand eerder?

(In afbeelding 12 is als voorbeeld de ontwikkeling van het bbp weergegeven. We zien in de afbeelding de feitelijke ontwikkeling van de groei van het bbp en het langetermijngemiddelde ervan, oude module).


Alle door het CBS geselecteerde variabelen worden op een bepaald tijdstip op deze manier in beeld gebracht.

Wenst men nu de stand van de conjunctuur op een bepaald tijdstip vast te stellen, dan gebruikt men een verzamel diagram.

(Zie afbeelding 14, oud module)

Door nu elke variabele in het diagram weer te geven, ontstaat een puntenwolk.

Daarbij worden variabelen als bijvoorbeeld werkloosheid en aantal faillissementen gespiegeld weergegeven (omdat het immers als negatief wordt ervaren als ze toenemen).

Zo'n puntenwolk is een momentopname en levert als het waren een foto van de economie op een bepaald tijdstip op.

Het gaat nu om de wijze waarop die puntenwolk zich door het diagram 'beweegt'.
Als de economie steeds dieper in een recessie raakt, is de kans groot dat de meeste variabelen zich in kwadrant III van het diagram bevinden.

Krabbelt de economie weer wat op, om uiteindelijk in een uitbundige hoogconjunctuur te belanden, dan zal de puntenwolk zich via kwadrant IV naar kwadrant I bewegen.

(In afbeelding 15 is de conjunctuurklok van december 2012 weergegeven, oude module).


Op de website van het CBS (www.cbs.nl) is de conjunctuurklok als animatie te zien.