21 terms

4. klass Maa kuju, gloobus, kaart

STUDY
PLAY
Maa
kolmas planeet Päikesest. Maa on kerakujuline, ning ainus planeet, kus on vett ka vedelana.
HORISONT
ehk silmapiir on taeva ja mere kokkupuutepiir kauguses
Kuidas saab tõestada maakera kuju?
1. Satelliitidelt tehtud piltidega 2. Horisondi taha kaduv laev, lõpuks jäävad näha vaid kõige kõrgemad laeva osad 3. Kuuvarjutus - kui Maa jääb Päikesevalguse ette. 4. Väga kõrgelt vaadates võib märgata maakera kõverust
GLOOBUS
maakera vähendatud ja lihtsustatud mudel (kerakujuline)
EKVAATOR
kujuteldav joon, mis jaotab gloobuse põhja- ja lõunapoolkeraks
NULLMERIDIAAN
kujuteldav joon, mis jaotab gloobuse ida- ja läänepoolkeraks
PÕHJAPOOLUS
Maakera kõige põhjapoolsem punkt.
LÕUNAPOOLUS
Maakera kõige lõunapoolsem punkt
KAART
Maa (maa-ala) vähendatud mudel tasapinnal
LEPPEMÄRK
märk, mida kasutatakse kaardil oleva kujutamiseks.
LEGEND
kaardi leppemärkide seletus
KAARDI PEALKIRI
asub kaardil ja annab teada, mis kaardiga on tegemist. Näiteks Eesti looduskaart. Maailma poliitiline kaart.
MÕÕTKAVA
seletus, mis näitab kui suured on kaardil kujutatud objektid päris elus (nt 1 : 100 000 tähendab, et 1 cm kaardil vastab 100 000 cm ehk 1 km päris elus).
ARVMÕÕTKAVA
kirjutatakse kaardile numbritega. 1: 5 000 000 näitab, et 1 cm kaardil vastab päris elus 5 000 000 cm ehk 50 km
JOONMÕÕTKAVA
kujutatakse kaardil joone ja numbritega.
VÕRDLUSMÕÕTKAVA
kirjutatakse kaardile numbrite ja sõnadega nt 1 cm - 50 km
ATLAS
raamat, mis koosneb erinevatest kaartidest
LOODUSKAART
kaart, mis kujutab Maa loodust - mäestikke, madalikke, meresid, lahesid, jõgesid, järvesid, poolsaari jne (võib nimetada ka füüsiliseks kaardiks)
RIIKIDE KAART
ehk poliitiline kaart, kaart, mis kujutab riike, nende piire ja pealinnu
TEEMAKAARDID
kaart, mis on tehtud mingi kindla eesmärgiga, nt ilmakaart, rahvastikukaart, maanteekaart,
ARVUTIKAART
sarnased paberkaardile, kuid info on digitaalne, seega on sealt lihtsam erinevaid asukohti otsida. Samuti saab seal valida, mida soovid vaadata ja mida mitte!