Pesca^3

ALWAYS SUBJUNCTIVE
STUDY
PLAY
P
Para que
E
En caso de que
S
Sin que
C
Con tal (de) que
A 1
Antes (de) que
A 2
A menos que
A 3
A no ser que