11 terms

Economie begrippen H10 basis

STUDY
PLAY
Contigentering
De maximale hoeveelheid van een product die in één jaar mag worden ingevoerd.
Europese Unie
Landen uit Europa die samenwerken en een economische eenheid voprmen. Binnen de EU is er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.
Eurozone
De landen waar de euro als wettig betaalmiddel is ingevoerd.
Exporteren
Het uitvoeren van goederen en diensten naar het buitenland.
Exportsubsidie
Een subsidie op exportproducten om de prijs kunstmatig laag te houden.
Importeren
Het invoeren van goederen en diensten uit het buitenland.
Invoerrechten
Belastingen die betaald moeten worden over bepaalde importgoederen die buiten de EU komen.
Protectionisme
Alle maatregelen die een overheid neemt om bedrijven in eigen land te beschermen tegen buitenlands concurrentie.
Vrijhandel
Als er geen sprake is van handelsbelemmeringen.
Internationale handel
Importeren en exporteren van goederen en diensten.
Wisselkoers
De prijs van buitenlands geld uitgedrukt in euro's.