EwM

Term
1 / 53
a dormitory (dorm, residence hall)
Click the card to flip 👆
Terms in this set (53)
nepořádek, nepořádný
Byl tam strašný nepořádek.
Ikdyž jsem měla velká očekávání, ta narozeninová párty je všechna předčila.
výletní plavba lodí
o půlnoci
v noci
o Velikonocích
o Vánocích
at the weekendo víkenduWhen do you usually exercise = work out? Early in the morning.Kdy obvykle cvičíš? Brzy ráno.annual income annual reportroční příjem výroční zprávacelebrate a wedding anniversaryoslavit výročí svatbywar, battleválka, bitvaOnce the sun started shining, all the snow melted.Jakmile začalo svítit slunce, všechen sníh roztál.I am in a good mood today.Dnes mám dobrou náladu.shallowmělký, mělčinapurpose It would serve no purpose. I didn't do it on purpose.účel K ničemu by to nebylo. Neudělala jsem to naschvál.She was longing to see the new movie.Toužila vidět ten nový film.a random numbernáhodné číslosurface on the surface sink below the water surfacepovrch, hladina na povrchu potopit se pod hladinuto throw a birthday partyuspořádat narozeninovou pártyto blow out a candle on a cakesfouknout svíčku na dortuIt was love at first sight.Byla to láska na první pohled.guaranteezárukato throw away rubbish rubbish bin trash canvyhodit odpadky odpadkový koš popelniceI didn't mean to make you cry.Nechtěla jsem tě rozbrečet.It sends shivers down my spine.Mrazí mě z toho.I am afraid of heights.Mám strach z výšek.another one bites the dustdalší padnul (další kouše prach)The capital city of Lithuania is Vilnius.Hlavní město Litvy je Vilnius.Latvia is bordered by Estonia to the north and Lithuania to the south.Lotyšsko hraničí s Estonskem na severu a s Litvou na jihu.Tha capital city of Estonia is Tallinn.Hlavní město Estonska je Tallinn.to make a good first impression He gave the impression of being confident.udělat dobrý první dojem Působil sebevědomě.Croatia is a popular holiday destination for Czech tourists.Chorvatsko je oblíbená prázdninová destinace pro české turisty.a fairy talepohádkato avoid sth It can't be avoided.vyhnout se něčemu Tomu se nelze vyhnout.edge I live on the edge of the city.hrana, okraj Bydlím na kraji města.a warehouseskladan embarrassing situation I feel embarrassed when I have to speak in public.trapná situace Cítím se trapně, když mám mluvit na veřejnosti.I admit that I was wrong.Uznávám, že jsem se mýlila.a sharp pencil pencil sharpenerostrá tužka ořezávátkoa bandage He bandaged her sprained ankle.obvaz Obvázal jí její vyvrknutý kotník.I haven't seen you for ages.Už jsem tě strašně dlouho neviděla.to last This battery lasts twice as long.vydržet, trvat Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.to figure out He was trying to figure out why the camera wasn't working.přijít na něco, zjistit, vymyslet Snažil se přijít na to, proč ten foťák nefungoval.to afford I can't afford a new car.dovolit si Nemohu si dovolit nové auto.strange (a stranger) I heard a strange noise.zvláštní, divný, cizí (cizinec) Uslyšela jsem divný zvuk.to cancel a reservationzrušit rezervaciinsaneduševně nemocný, šílenýa skill language skills, computing skillsdovednost jazykové znalosti, dovednosti práce s počítačemYou are fired!Máš padáka!