CLC Stage 16

STUDY
PLAY
aedificiō, aedificāre, aedificāvī
build
auxilium, auxiliī, n.
help
cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī
agree
cōnsilium, cōnsiliī, n.
plan, idea
deinde
then
dēlectō, dēlectāre, dēlectāvī
delight, please
dērīdeō, dērīdēre, dērisī
mock, make fun of
dīmittō, dīmittere, dīmīsī
send away, dismiss
effugiō, effugere, effūgī
escape
faber, fabrī, m.
craftsman
flōs, flōris, m.
flower
imperātor, imperātōris, m.
emperor
inter (+ ACC)
among, between
ita
in this way
melior, melior, melius
better
nāvigō, nāvigāre, nāvigāvī
sail
nōnne?
surely?
parātus, parāta, parātum
ready, prepared
pereō, perīre, periī
die, perish
pōnō, pōnere, posuī
put, place, put up
postrīdiē
(on) the next day
pūniō, pūnīre, pūnīvī
punish
simulac, simulatque
as soon as
summus, summa, summum
highest, greatest, top
supersum, superesse, superfuī
survive
tollō, tollere, sustulī
raise, lift up, hold up
vertō, vertere, vertī
turn
OTHER SETS BY THIS CREATOR