Only $35.99/year

18.kafli- Persónuleikaraskanir

Terms in this set (18)

A) Langvarandi mynstur af félagslegum og samskiptalegum skorti, sem markast af því að viðkomandi líður mjög illa í nánum samskiptum, ásamt minnkandi félagslegum hæfileikum. Hugrænar og skynrænar truflanir og sérkenni í hegðun, sem hefjast snemma á fullorðinsárum og viðhaldast á ólíkum sviðum, eins og meta má frá 5 (eða fleiri) af eftirfarandi
1. Óeðlileg túlkun af hversdagslegum atburðum (ideas of reference), (þó án ranghugmynda)
2. Einkennilegar skoðanir eða galdahugsun, sem hefur áhrif á hegðun og er ekki í samræmi við viðmið menningar (t.d. hjátrú trú á skyggnigáfu,fjarskynjun eða "sjötta skilningarvitið", hjá börnum og unglingum, sérkennilegir hugarórar og áhugamál)
3. Óvenjuleg skynreynsla, þar á meðal líkamlegrar skynvillur
4. Einkennileg hugsun og tal (t.d. óskýr, fer í kringum efnið, táknrænn, smámunasemi eða fastmótað)
5. Sífelldar grunsemdir og aðsóknar (ofsóknar) kenndar hugsanir
6. Óviðeigandi og takmarkaðar tilfinningar
7. Hegðun og útlit sem er sérkennilegt, sérviskulegt eða furðulegt
8. Skortur á nánum vinum eða trúnaðarvinum öðrum en blóðtengdum í 1sta lið
9.Mikil félagsleg fælni sem minnkar ekki við kunningasskap og hefur tilhneigingu til að tengjast aðsóknarhræðslu, frekar en neikvæðu mata á sjálfum sér
B) Röskunin á sér ekki eingöngu stað í 2.0 Geðklofarófsröskunum, 3.0 Tvíhverfiröskun eða 4.9 Þunglyndisröskun með geðrofi eða með öðru geðrofi eða röskun á 1.3 Einhverfurófinu og er ekki orsökuð af beinum lífeðslilegum ástæðum eða lyfjum
A) Langvarandi truflun á persónuleika sem markar breytingu á dæmigerðum persónuleika einkennum einstaklings
Athugið: Hjá börnum markar truflunin merkjanlega breytingu frá eðlilegum þroska eða mekjanlega breytingu á dæmigerðu hegðunarmynstri barnsins, í meira en 1 ár.
B) Sönnungagögn eru fyrir hendi í sögu, læknisskoðun eða í rannsóknarniðurstöðum um að breytingin sé í beinum sjúklegum tengslum við aðra læknisfræðilega ástæðu
C) Truflunin er ekki betur útskýrð með annarri geðröskun (þ.á.m. annarri geðröskun vegna annarrar læknisfræðilegrar ástæðu).
D) Truflunin á sér ekki eingöngu stað á meðan 17.1 Óráði stendur
E) Röskunin veldur merkjanlegri vanlíðan eða truflun í félagslífi, á atvinnustarfsemi, eða annarri mikilvægri mannlegri virkni.
Ákvarða hvort
1. Hverflynd tegund: Ef aðaleinkennið er mislyndi
2. Hömluleysis tegund: Ef aðaleinkennið er léleg hvatastjórn eins og sjá má í kynferðislegu áreiti og sambærilegu
3. Árásargjörn tegund: Ef aðaleinkennið er árásargjörn hegðun
4. Slen tegund: Ef aðaleinkennið er merkjanlegt slen, deyfð eða áhugaleysi
5. Ofsóknar tegund: Ef aðaleinkennið er tortryggni eða ofsóknarkennd hugsun
6. Önnur tegund: Ef ekkert af ofangreindum aðaleinkennum er til staðar
7. Sameinuð tegund: Ef fleira en eitt aðaleinkenni er til staðar
8 Ótilgreind tegund
Skráningaratriði: Skrá skal nafn annarrar læknisfræðilegar ástæðu (t.d. 310.1 (F070) persónuleikabreyting vegna flogakasts í gagnaugablaði). Önnur læknisfræðilega ástæðan ætti að vera skrá á undan (t.d. 345.0 (G40.290) flogakast í gagnaugablaði; 310.1 (F07.0) Persónuleikabreyting vegna flogakast í gagnaugablaði).