15 terms

Mon portfolio U 24

STUDY
PLAY
Nous pouvons aller au village?
Mogen we naar het dorp gaan?
Oui, vous pouvez aller au village.
Ja, jullie mogen naar het dorp gaan.
Qui peut faire cet exercice?
Wie kan deze oefening maken?
Moi, je peux faire cet exercice!
Ik kan deze oefening maken!
Les élèves peuvent jouer ici?
Mogen de leerlingen hier spelen?
Non, ils ne peuvent pas jouer ici.
Nee, ze mogen hier niet spelen.
Tu aimes manger quels fruits?
Welk fruit eet je graag?
J'aime les bananes, mais je n'aime pas les poires.
Ik hou van bananen, maar ik hou niet van peren.
Tu aimes manger quels légumes?
Welke groenten eet je graag?
J'aime les carottes, mais je n'aime pas les pommes de terre.
Ik hou van wortelen, maar ik hou niet van aardappelen.
Tu comprends ce mot?
Begrijp je dat woord?
Non, je ne comprends pas ce mot.
Nee, ik begrijp dat woord niet.
Je vais au magasin.
Ik ga naar de winkel.
Tu vas parler au prof?
Ga je met de leraar spreken?
On donne des cadeaux aux filles.
We geven geschenken aan de meisjes.