18 terms

Beaufort 6 - Contact 1 - Mots

Beaufort 6 - Contact 1 - Mots
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une fin
een einde
un grand-père
een grootvader
une grand-mère
een grootmoeder
les grands-parents
de grootouders
une mère
een moeder
la nature
de natuur
un retour
een terugkeer, thuiskomst
une valise
een valies
un voyage
een reis
en face de
tegenover
malheureux, malheureuse
ongelukkig
triste
bedroefd, droevig
nager
zwemmen
parler
spreken
rentrer
terugkeren, thuiskomen
sembler
lijken, schijnen
se promener
wandelen
soigner
verzorgen