עקרונות יסוד ABA- שימור והכללה

מתי מרחשת הכללה?
Click the card to flip 👆
1 / 50
Terms in this set (50)
מתי מרחשת הכללה?
כאשר המתנהג מגיב (נכונה) לגירוי דומה אך שונה מהגירוי המבחין המקורי שבנוכחותו נלמדה ההתנהגות אך ללא מניפולציה נוספת ללמידה
הכללה של שינוי התנהגותי מתייחסת ל 3 מרכיבים:
1. שימור תגובה Response Maintenance ))
2. הכללת סביבה/מצב Setting/ Situation Generalization ))
3. הכללת תגובה Response Generalization ))
שימור תגובה
המידה בה הלומד ממשיך לבצע את התנהגות המטרה לאחר סיום ההתערבות, כלומר- Across Time. ההתנהגות כבר נלמדה ונרכשה וכעת נשמרת לאורך זמן.
דוגמה לשימור תגובה
דיאנה, המורה של עדי בכיתה א', לימדה אותה לשים חומרים של כל נושא לימוד בתיקיה נפרדת. עדי ממשיכה לעשות כך גם בתור
סטודנטית לניתוח התנהגות בלוינסקי! שימור תגובה לאורך זמן.
הכללת סביבה/מצב
מידה בה הלומד מבצע את התנהגות המטרה בסביבה או בתנאי גירוי שהינם שונים מסביבת הלמידה. כלומר- Across Settings .
דוגמה להכללת סביבה/מצב
אמא לימדה את תומר איך להרכיב פאזל, 8 חלקים, של "בוב הבנאי" בחדר שלו. לאחר שרכש את ההתנהגות הצליח להרכיב פאזל, 16 חלקים, של "דורה" בגן מול הגננת (ללא אימון נוסף).
הכללת תגובה
המידה בה הלומד מבצע תגובות לא נלמדות שהינן שוות ערך פונקציונאלי להתנהגות המטרה שנלמדה.
כלומר- Across Behavior
דוגמה להכללת תגובה
ההורים של מאיה לימדו אותה לרשום להם הודעות על פנקס שליד הטלפון אך מאיה לימדה את עצמה לכתוב להם את ההודעות בוואטסאפ (בשני המקרים מאיה העבירה הודעה).
הכללת סביבה/מצב לא רצויה- סוג 1
הכללת יתר - (Overgeneralization) ההתנהגות נמצאת תחת שליטת גירוי של קבוצת גירויים רחבה מדי.
דוגמה להכללת סביבה/מצב לא רצויה- סוג 1
ילד שאומר "כלב" כשרואה כל בעל חיים ההולך על ארבע.
הכללת סביבה/מצב לא רצויה- סוג 2שליטת גירוי לקויה ((Faulty Stimulus Control - התנהגות המטרה נמצאת תחת שליטת גירוי מקדים לא רלוונטי.דוגמה להכללת סביבה/מצב לא רצויה- סוג 2מלמדים ילד צורות באמצעות קוביות עם צורה וצבע (למשל- משולש צהוב), לאחר מכן מלמדים את הילד צבעים באמצעות אותן קוביות. כשמרימים את הקובייה הצהובה (כדי ללמד "צהוב") הילד אומר "משולש".הכללת תגובה לא רצויה-מתרחשת כאשר תגובות לא נלמדות (אך שוות ערך מבחינה פונקציונאלית) מפיקות תוצאות לא רצויות או ביצוע לא מוצלח.דוגמה להכללת תגובה לא רצויהבשעורי נהיגה לומדים לנהוג עם 2 ידיים על ההגה, בפועל רוב הנהגים נוהגים עם יד אחת (אותה פונקציה- מצליחים לנהוג) אבל נהיגה עם יד אחת פחות בטוחה ולכן לא רצויה.סוגים נוספים של הכללה שקילות גירויStimulus Equivalence) )התנהגויות מורכבות מופיעות במהירות ללא למידה ישירה.סוגים נוספים של הכללה Contingency Adductionלמידה מהירה שבה התנהגות שנבחרה ועוצבה תחת מצבים מסיימים מופיעה מחדש תחת מצבים אחרים ומקבלת פונקציה חדשה ברפרטואר של האדם.סוגים נוספים של הכללה הכללה מעבר לנבדקים (Generalization Across Subjects)שינוי בהתנהגות המופיע אצל אנשים מסוימים שלא קשורים באופן ישיר להתערבות (בעקבות חשיפה עקיפה לאתליות שיושמו על אחרים).שימור תגובהמצב בו התנהגות נשמרת לאורך זמן גם לאחר שההתערבות הופסקהשימורתנאי סביבתי המציין שההתערבות הסתיימה או בתהליכי סיום הדרגתי.הכללת גירויתופעה שבה תגובה שחוזקה בנוכחות גירוי מסוים מתרחשת בתדירות גבוהה בנוכחות גירוי דומה אך אחר (מגיב לגירוי כחול יגיב גם לגירוי תכלת או כחול כהה).הכללהנשתמש במונח זה כדי לתאר סוגים שונים של הכללה של שינוי התנהגותי (שימור תגובה/הכללת תגובה...) ולא כדי לתאר את העקרונות או התהליכים שמביאים לכדי הכללה.תכנון הכללה אופטימלי1. בחירת התנהגויות מטרה שיתאימו לאתליות החיזוק הטבעיות הקיימות. 2. זיהוי כל הווריאציות הרצויות של ההתנהגות והסביבות/מצבים בהם היא אמורה (או לא אמורה) להתרחש.חוק רלוונטיות ההתנהגות(Relevance of Behavior Rule)חשוב לבחור רק התנהגות מטרה שתפיק מחזקים בסביבה הטבעית בתום ההתערבות (למשל ללמד להצביע בכיתה).אתליה טבעית (Naturally Existing Contingency)אתליית חיזוק (או ענישה) שקיימת בסביבה ואינה תלויה בהתערבותו של מנתח התנהגות. כלומר, אתליות שפועלות ללא תיווך חברתי או שמתוכננות עם תיווך חברתי שכבר מיושמות בסביבה הטבעית (החלקה על דרך קפואה/כלכלת אסימונים בכיתת השילוב).אתליה מתוכננת (Contrived Contingency)אתליית חיזוק (או ענישה) שמתוכננת ומיושמת ע"י מנתח התנהגות על מנת להשיג רכישה, שימור ו/או הכללה של שינוי בהתנהגות המטרה (כלכלת אסימונים בכיתת התקשורת).הוראת מגוון דוגמאות (Teaching Sufficient Examples)האסטרטגיה הכללית ללימוד דוגמאות המייצגות את כל טווח הגירויים והתגובות ולאחר מכן לבצע הערכה של ביצועי הלומד על דוגמאות שלא נלמדו (באמצעות) Generalization Probeהוראת מגוון דוגמאות של גירוייםמלמדים את המתנהג להגיב בצורה נכונה ליותר מדוגמא אחת של תנאים סביבתיים. 4 מימדים של תנאים סביבתיים: לימוד פריט מסוים (למשל צלילים של אותיות א', ב', ג'), לימוד מהקשר שונה (להגות את האות ט' בתחילת מילה ובסוף מילה), לימוד בסביבה אחרת (למידה בביה"ס ובבית) ומי מלמד (מורה, הורה...).הוראת מגוון דוגמאות של תגובותהוראה המספקת אימון עם מגוון טופוגרפיות תגובה מבטיחה רכישת צורות תגובה רצויות ומקדמת הכללת תגובה גם לטופוגרפיות שלא נלמדו (למשל דוגמאות רבות למשפטי פתיחת שיחה: "מה נשמע?"/"איך הולך?"/"הכל טוב?"...).תרגול מרובה יחידותטקטיקה המשלבת וריאציות של גירויים וגם של תגובות (למשל דוגמאות רבות למשפטי פתיחה-תגובות, מול פרטנרים מגוונים לשיחה- גירויים).ניתוח מקרה כללישיטה לבחירת דוגמאות ללימוד שמייצגות את הטווח המלא של סוגי הגירויים והתגובות הנדרשות בסביבת ההכללה, כלומר בחירת "אב טיפוס" (למשל ללמד שימוש בכל סוגי מכונות השתיה האפשריים ע"י אימון רק על מכונה אחת).לימוד דוגמאות שליליותלימוד דוגמאות "מה לא לעשות" עוזרות ללומד לזהות גירויים בהם לא כדאי לבצע את התנהגות המטרה. כלומר, מלמדים את ה S ∆ (למשל אילו שולחנות לפנות ואילו שולחנות לא לפנות).טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: 1. ללמד התנהגות עד רמות נדרשות באתליות הטבעיותיש ללמד התנהגות חדשה כך שתתאים לאתליות הטבעיות הקיימות בסביבת ההכללה מבחינת קצב, דיוק, טופוגרפיה, משך ועוצמה (למשל ילד לא יקבל חיזוק בכיתה אם ייקח לו יותר מדי זמן לבצע מטלה).טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: 2. תכנון אתליות לא מובחנות-כך הלומד לא יוכל להבחין מתי תגובה תקבל חיזוק (ניתן להשתמש בלוחות חיזוק לסירוגין או בדחיית תגמולים). נגביר את סיכויי ההכללה בכך שההתנהגות שנלמדה תשיג חיזוקים דומים בסביבת ההכללה.טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: המלצות לשימוש באתליות לא מובחנות-תחילה להשתמש בלוחות חיזוק רציפים, באופן שיטתי לדלל לוח חיזוקים (ככל שיותר דליל פחות מובחן), בדחיית תגמולים תחילה לתת חיזוק ישר לאחר התנהגות המטרה ובהדרגתיות לרווח זמן בין תגובה לחיזוק, כשנותנים תגמול דחוי יש להסביר שניתן בזכות ההתנהגות שהופיעה קודם, בסוף להגיע לחיזוק שהילד יתקל בו בסביבת ההכללה.טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: 3. מלכודות התנהגותיש להציב מלכודות התנהגות שהן אתליות עוצמתיות שמפיקות שינויים התנהגותיים הנשמרים לאורך זמן (ללמד מספרים ע"י קלפי שחקני כדורגל, עם מספרים על החולצות, שהילד אוהב במיוחד).טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: מאפייני מלכודת התנהגותחיזוק "מושך" בצורה שלא ניתן להימנע, התנהגות שקיימת ברפרטואר כדי להיכנס למלכודת, חיזוקים במלכודת שנותנים מוטיבציה לרכוש ולשמר מיומנויות אקדמיות או חברתיות, חיזוקים אפקטיביים לאורך זמן כי אין רוויה מהם.טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: 4. לבקש מאנשים בסביבת ההכללה לחזק את הלומד על ביצוע התנהגות המטרהלמשל אם לימדתי ילד להצביע אבקש מהמורה לאפשר לו לדבר לעיתים קרובות כאשר מצביע.טקטיקות למקסום המגע של התנהגות המטרה עם חיזוקים בסביבת ההכללה: 5. ללמד את הלומד לגייס חיזוקים בסביבת ההכללהלמשל להראות עבודה למורה, לבקש עזרה, לשאול "איך הולך לי?" או "זה נכון?"...אסטרטגיות וטקטיקות לקידום הכללת שינוי התנהגותי: תיווך הכללהארגון גירוי מתוכנן או אדם אחר שישמשו כמתווכים ויסייעו להעביר את ההתנהגות מסביבת הלמידה לסביבת ההכללה.תכנון גירוי מתווך (תיווך הכללה)לגרום להתנהגות המטרה להיות תחת שליטת גירוי בסביבת הלמידה אשר יתפקד, בסביבת ההכללה, כגירוי המקדם את ביצוע ההתנהגות. על הגירוי להיות פונקציונאלי להתנהגות המטרה בזמן הלמידה וניתן להעברה בקלות לסביבה המוכללת.דוגמא לתכנון גירוי מתווך (תיווך הכללה)למשל לוח ויזואלי של סדר פעולות בשטיפת ידיים אשר ניתן להעביר לחדרי שירותים שוניםמיומנויות ניהול עצמיאסטרטגיות ניהול עצמי שיכולות לתת סיוע ומעקב על ביצוע התנהגות המטרה. האסטרטגיה תשמש כגירוי מקדים או כחיזוק להתנהגות המטרה בכל הסביבות והזמנים.חיזוק שונות בתגובות (אימון להכללה)אדם שיכול לאלתר ולבצע מגוון תגובות יצליח לפתור בעיות בהן יתקל כאשר תגובה מסוימת אינה מצליחה להפיק חיזוק.תזמון חיזוק מעוכב (חיזוק שונות בתגובות)החיזוק מותנה בכך שכל פעם תתבצע תגובה מעט שונה מהתגובה הקודמת (למשל לגוון בבחירת הפעילויות בבית, לא רק מחשב!).הנחיית הלומד להכלילהדרך "הזולה" ביותר מכל הטקטיקות היא לומר למתנהג על האפשרות להכללה ולבקש ממנו לעשות זאת (למשל לבקש מילדים לבקש עזרה מעמיתים בקבוצות למידה כפי שלמדו לבקש עזרה מהמורה).עקרונות מנחים לשיפור הכללה -צמצום הצורך בהכללהלהחליט איזה שינוי התנהגות הכי חשוב ללומד וללמד את ההתנהגות בסביבה שתפיק את התועלת הרבה ביותר ללומד.עקרונות מנחים לשיפור הכללה -לגשש אם קיימת הכללה לפני, בזמן ולאחר הלמידהלעיתים ילד יודע לבצע התנהגות בסביבת ההכללה שלא מבצע בסביבת הלמידה ולכן יש לבדוק מלכתחילה אם זה קיים. בזמן הלמידה יש לבדוק מתי כבר נעשתה הכללה וניתן להפסיק אימון בסביבת למידה. לאחר רכישת ההתנהגות ניתן לבדוק עד כמה יש שימור תגובה.עקרונות מנחים לשיפור הכללה -שיתוף אנשים משמעותייםשיתוף פעולה של אנשים משמעותיים בחיי הלומד היא קריטית להצלחת התכנית והכללתה.עקרונות מנחים לשיפור הכללה - שימוש בטקטיקות הכי פחות חודרניות ו"יקרות" לשם הכללהלפעמים מספיק פשוט להגיד לילד להכליל וזה עובד!עקרונות מנחים לשיפור הכללה - תכנון טקטיקות התערבות הדרושות להגעה לכדי הכללהלא לפחד מדי מטקטיקות "חודרניות". במידה ויש צורך חשוב להפעיל אותן כדי להצליח להגיע להכללה.