Only $2.99/month

Nepravidelná slovesa, perfektum, příčestí_ROZŠIŘUJÍCÍ