Only $2.99/month

FRELSE - KRISTENDOMMEN OG ISLAM

Terms in this set (63)

Gud velger seg Abraham og hans slekt som sitt folk og ber dem bryte opp fra Irak og begi seg ut på en reise Gud vil vise dem. Abraham når fram til Kanaan. Israelsfolket blir senere slaver i Egypt, men frigjøres av gud under ledelse av profeten Moses. På Sinai-fjellet mottar Moses Toraen (Moseloven med de ti bud og andre regler). På Sinai-fjellet blir også avtalen mellom Gud og hans folk fastlagt: gud lover at folket skal bli tallrikt og få et land i eie mot at folket overholder Loven og omskjærer guttebarna som tegn på pakten.
Etter førti år med ørkenvandring kommer folket fram til det lovende landet og et kongedømme blir etablert med Jerusalem som hovedstad i området Juda. Folket ble derfor kalt jøder. Kong David lager et tempel som reises av sønnen Salomo. Kongedømmet faller senere fra hverandre, tempelet blir lagt i grus, og folket sendes i eksil til Babylon (Irak). Underveis advarer profeter folket og lederne deres mot gudløs ferd og utbytting av fattigfolk. I Babylon kommer profetene med trøsteord, og folket vender etter hvert hjem og tempelet blir bygd opp igjen. Storhetstiden er forbi. På Jesu tid er området under romersk kontroll, men folket håper gud vil sende Messias, som Jeremia og Jesaja. Disse profetiene blir viktige når kristendommen vokser fram.

De første kristne var jøder som trodde Jesus var messias og knyttet profetiene til han. De mentes også at det fantes frempek - både personer og hendelser som tydet på at frelseren skulle komme. For eksempel da profeten Jona lå tre dager i en hval for så å bli spyttet ut - frempek om Jesu død og oppstandelse.
Det greske navnet på Messias er Kristus. Troen på Jesus som Messias ble så viktig at den skulle gi navn til den nye religionen, kristendom.