uskonto ch 20

evankeliumit eivät ole samanlaisia, koska jokaisen evankeliumin kirjoittaja korottaa hieman eri asioita.
Click the card to flip 👆
1 / 2