Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

El Filibusterismo

5.0 (3 reviews)
Get a hint
Sumisimbolo ito sa diskriminasyon
Click the card to flip 👆
1 / 137
1 / 137
Terms in this set (137)
Sumisimbolo ito sa diskriminasyon
Ang ibabaw at ilalim ng kubyerta, tulad ng pagpapalagay ng pamahalaan na may mga taong mataas ang uri, tulad ng mga kastila, mayayaman at mga prayle , at ang mga aba o mahihirap na mamamayan tulad ng mga tsino, masang mestiso at mga Indiyo ay matatagpuan sa ilalim ng Kuberta.
Sa mabagal ngunit mapagmalaking paglakad
Tulad ng pamahalaan na halos hindi nakausad sa may 300 taong pamumuno sa Pilipinas
Sa pakulapol na pinturang puti
Nagpapanggap na malinis at marangal ngunit makikita ang mga dumi sa likod ng pinta, litaw ang kalawang ng katiwalian, tulad ng mga walang katarungang pagpatay at pagbibilanggo, ng mga kabulukab at iba pa sa pamahalaan at simbahan.
Ang bilog na anyo ng bapor
Nagpapakita na ang pamahalaan ay walang malinaw na kaanyuan, walang plano ng pagiging unahan, hulihan at tagiliran na tulad ng pamahalaan noon walang tiyak na plano sa kanilang pamamalakad.
Ang paggamit ng makina at tikin
Ang ugnayan ng pamahalaan at simbahan. Na kung saan ang makina ay ang pamahalaan at ang tikin ay ang mga kura na nagsasabi kung saan dapat patungo ang bapor ng pamahalaan.