Behöriga och ambitiösa barnträdgårds-, klass-, ämnes- och speciallärare, se hit!

Term
1 / 27
Gribs holms skolan är en starkt växande skola med 500 elever hösten 2017 i årskurserna F-9. I augusti 2017 startar vi också upp en förskola (barnträdgård) för 1-5 åringar på Gripsholmsskolan. Både förskolan och skolan har tydliga finländska influenser.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (27)
Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun koulussa. Lähetä henkilökohtainen kirje ja ansioluettelosi viimeistään 19. helmikuuta 2017 kansleri Katarina Hedmanille: katarina.hedman @ gripsholmsskolan.se Lisätietoja: www.gripsholmsskolan.se. Jos sinulla on kysyttävää, soita rehtorille Nina Lidfors puh: +46701009050
yhteinengemensammaenemmistöflertaletvalittuutvaldahakijasökandelähettääsandTasapaino rajojen ja rakkauden välilläBalans mellan kärlek och gränserItsepäinen työskentelytapa - suomalainen sisu (= sitkeys, luopumatta)Envetet arbetssätt - finsk sisu (= uthållighet, att inte ge upp)Selkeä johtajuus luokassa - mentori John SteinbergTydligt ledarskap i klassen - mentor John SteinbergOpetushenkilöstön ammatillinen ylpeys - kunnianhimo ja energiaYrkesstolthet hos lärarkåren - ambition och energiLaadukas opettajankoulutusHögkvalitativ lärarutbildningAmmatillinen koulutus ja mahdollisuus lisätä opettajan osaamistaProfessionell fortbildning och möjlighet till ökad lärarkompetensJatkuva ja perusteellinen koulutyön seuranta ja arviointiKontinuerlig och noggrann uppföljning och utvärdering av skolarbetetPainotetaan ruotsin kieltä ja vieraita kieliäBetoning på det svenska språket och främmande språkPainotus taitoaineisiin - luova luominenBetoning på färdighetsämnen - kreativt skapandeVarhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät tukitoimenpiteetTidig kartläggning och förebyggande stödåtgärde​​Erityisopetus on tärkeä tuki opiskelijoilleSpecialundervisning ett viktigt stöd för elevernaOpettajan vapaus vastuulla - tarkastus on itse opettajallaLärarens frihet under ansvar - inspektionen sitter i läraren själv