9 terms

STOPP the ELF- (Uses for SER & ESTAR)

STUDY
PLAY
STOPP the ELF
uses of SER and ESTAR
Stop
SER: to be
Time
son las dos
Origin
yo soy de New Orleans
People
yo soy inteligente
Profession
yo soy profesor
Estar
to be
Location
yo estoy en la clase de espanol
Feelings
yo estoy enfermo