Lektion 8

tie
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
i møte med
urettferdigheten
samtykke
trykke
dele ut
flygebladet
fornøyelsen
lettsinnetdas Leichtsinnmotstandender Widerstandforrådeverratenarrestereverhaftendømmeverurteilendet sivile motetdie Zivilcourageplutseligmit einmalskjevkrummgjennomhindurchkurvender Korbpasse påaufpassenfram og tilbakehin und herhele tidenimmerzugripefassenlørdagender Sonnenabendfolde sammenzuklappenfôrefutternhenteabholenopphissetaufgeregt