Only $35.99/year

Smådjurstentor - bläddertentor

Terms in this set (11)

Hunden Atle kommer till din polikliniska lista med besöksorsak "bakbenshälta". Han är en blandras Labrador/Vortesh som väger 35 kg. Han är en pigg och lekfull hund som följer med på familjen på deras olika aktiviteter. Han har tidigare inte varit halt, men för 3-4 månader sedan blev han halt på höger bakben efter att ha varit med på jakt under flera dagar i rad. Man tänkte att han hade överansträngt sig då det hade blivit betydligt mer fysiskt aktivitet än vad han är van vid. Hältan försvann efter några daga, men man har tyckt sig se att han då och då är stel när han reser sig efter vila. Nu har han lekt med en annan hund och blivit mer halt i höger bak igen. Det hände för 3-4 dagar sedan och hältan kvarstår.

Under den kliniska undersökningen kan di till att börja med bekräfta att du ser samma som djurägaren beskriver gäller hälta höger bak. Alte rör sig asymmetrisk md bakbenen, han belastar höger bak men du anar att rörelseomfånget kan vara påverkat.

Bakbenshälta är vanligt förekommande bland hundar som kommer till kliniken. Den kliniska undersökningen är viktigt för att komma fram till rätt differentialdiagnoser i det enskilda fallet. I din manuella undersökning fångar du upp tecken både från knäleden och höftleden hos Alte

1.1 Vilka generella kliniska tecken inklusive bakomliggande vävnadsförändringar förväntar du att finna vid manuell undersökning av en led med osteoartit hos en hund?

1.2 Beskriv med hjälp av anatomiska strukturer var och hur du vid den palpatoriska undersökningen av en knäled skulle kunna känna igen kliniska tecken på osteoartrit?