10 terms

G4 - Hekasi - Sistemang Solar

Sistemang Solar
STUDY
PLAY
Mercury
Unang planeta
Venus
Pangalawang planeta
Earth
Pangatlong planeta
Mars
Pang - Apat na planeta
Asteroids
_________ gitna ng Mars at Jupiter.
Jupiter
Pang - Lima na planeta
Saturn
Pang - Anim na planeta
Uranus
Pang - Pito na planeta
Neptune
Pang - Walo na planeta
Orbit
imahinaryong linya na tinutunhan ng mga planeta habang umiikot sa araw.