38 terms

Sylfaen Unit 16

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bydda i 'na heno
I'll be there tonight
Bydda i yn y gwaith yfory
I'll be in work tomorrow
Bydda i yn y dosbarth nos Lun
I'll be in class on Monday night
Bydda i mewn wythnos nesa
I'll be in next week
Fyddi di 'na heno? Na fydda, fydda i ddim
Will you be there tonight? No, I won't (informal)
Fyddi di yn y gwaith yfory? Bydda, yn bendant
Will you be in work tomorrow? Yes, definitely.(informal)
Fyddwch chi yn y dosbarth nos Lun? Gobeithio, os bydd amser gyda fi
Will you be in class on Monday night? (I) hope, if I have time. (formal)
Fyddwch chi mewn wythnos nesa? Falle, os bydd hi'n braf
Will you be in next week? (formal)Perhaps, if it's fine
Byddwn ni'n mynd i Corfu
We will be going to Corfu
Byddwn ni'n mynd ym mis Mehefin
We will be going in June
Byddwn ni'n hedfan
We will be flying
Byddwn ni'n gorwedd ar y traeth
We will be lying on the beach
Ble byddwch chi'n mynd?
Where will you be going? (formal)
Pryd byddwch chi'n mynd?
When will you be going? (formal)
Sut byddwch chi'n mynd?
How will you be going? (formal)
Beth fyddwch chi'n wneud?
What will you be doing? (formal)
Bydd e yn y dosbarth
He'll be in class
Bydd hi yn y gwaith
She'll be in work
Bydd e'n mynd i'r dosbarth
He'll be going to class
Bydd hi'n dod o'r gwaith
She'll be coming from work
Ble bydd John nos Fawrth?
Where will John be on Tuesday night?
Beth fydd Sian wneud nos Sul?
What will Sian be doing on Sunday night?
Fydda i byth yn rhugl
I'll never be fluent!
Fydda i byth yn enwog
I'll never be famous
Fydda i byth yn gyfoethog
I'll never be rich
Fydda i byth yn denau
I'll never be thin
Wrth gwrs byddi di!
Of course you will! (informal)
Byddan nhw'n iawn
They'll be fine
Byddan nhw'n barod
They'll be ready
Beth os na fyddan nhw'n iawn?
What if they won't be fine? (What if they're not fine?)
Beth os na fydda i'n barod?
What if I won't be ready? (What if I'm not ready?)
adolygu
to revise
byth
never
cyngerdd
concert
cyngherddau
concerts
gorwedd
to lie (down)
rhugl
fluent
yn bendant
definitely