54 terms

Sylfaen Unit 17

STUDY
PLAY
Gwna i'r te, os gwnei di'r swper. Iawn, gwna i'r swper
I'll make tea, if you make supper. OK, I'll make supper
Gwna i'r llestri, os gwnei di'r glanhau
I'll do the dishes, if you do the cleaning (informal)
Gwna i'r peintio, os gwnei di'r papuro
I'll do the painting, if you do the papering
Gwna i'r ffurflenni, os gwnei di'r llungopiau
I'll do the forms, if you do the photocopies
Gwna i'r gwaith cartre, os gwnei di bopeth arall. Na wna, alla i ddim
I'll do the homework, if you do everything else. No, I can't
Coda i'n gynnar
I'll get up early
Ffonia i yn y bore
I'll phone in the morning
Dala i'r bws am saith
I'll catch the bus at seven
Cyrhaedda i am wyth
I'll arrive at eight
Coda i'r plant nes ymlaen
I'll pick up the children later on
Anghofia i ddim
I won't forget
Beth wnewch chi yfory?
What will you do tomorrow? (formal)
Beth wnei di yfory?
What will you do tomorrow? (informal)
Talwn ni yfory
We'll pay tomorrow
Galwn ni heibio nes ymlaen
We'll call by later on
Cyrhaeddwn ni am un ar ddeg
We'll arrive at eleven o'clock
Gwelwn ni bawb am ddeg
We'll see everyone at ten
Ffoniwn ni am ddeuddeg
We'll telephone at twelve
Pryd talwch chi?
When will you pay? (formal)
Pryd galwch chi?
When will you call? (formal)
Pryd cyrhaeddwch chi?
When will you arrive? (formal)
Pryd ffoniwch chi?
When will you telephone? (formal)
Welwch chi ddim byd
You won't see anything. (formal)
Phrynwch chi ddim byd
You won't buy anything (formal)
Ddysgwch chi ddim byd
You won't learn anything. (formal)
Chysgwch chi ddim
You won't sleep (formal)
Codiff e am saith
He'll get up at seven
Bwytiff hi frecwast am wyth
She'll eat breakfast at eight
Darlleniff e'r papur am naw
He'll read the paper at nine
Cyrhaeddiff hi'r dosbarth am ddeg
She'll arrive at the class at ten
Gweliff e'r tiwtor am un
He'll see the tutor at one
Edrychiff hi ar y teledu heno
She'll watch television tonight
Cysgiff e tan saith y bore
He'll sleep until seven in the morning
Beth wnaiff e heno?
What will he do tonight?
Beth wnaiff hi yfory?
What will she do tomorrow?
ffonian nhw heno
They'll telephone tonight
Gwnân nhw'r gwaith heno
They'll do the work tonight
Rhoian nhw lifft i ni heno
They'll give us a lift tonight
Anfonan nhw bopeth aton ni heno
They'll send us everything tonight
Dwedan nhw wrthon ni heno
they'll tell us tonight
Arhosan nhw ddim heno
They won't stay tonight
anghofio
to forget
bargeinio
to bargain
blasus
tasty
colli pwysau
to lose weight
digon teg
fair enough
ffurflen
form
ffurflenni
forms
glanhau
to clean
llungopi
photocopy
llungopiau
photocopies
nes ymlaen
later on
papuro
to paper
popeth
everything
OTHER SETS BY THIS CREATOR