34 terms

Aardrijkskunde

leren
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aardgas
gas dat ontstaat tijdens het inkolingsproces
aardolie
olie die ontstaat wanneer micro-organismen die op de zeebodem hebben geleefd worden samengeperst
ammonieten
de fossiele overblijfselen van uitgestorven inktvissen met een opvallende schelp die in het water zweefden
basalt
vulkanisch gesteente waaruit de zeebodem is opgebouwd
belemniet
het fossiele overblijfsel van het inwendig skelet van een uitgestorven inktvissensoort
breuk
scheur in de grond waarlangs bewegingen kunnen ontstaan
Carboon
tijdvak in de geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 350 tot 290 miljoen jaar geleden
dalingsgebied
een gebied dat miljoenen jaren lang wegzakt en word opgevuld met sedimenten
delfstof
stoffen die uit de aardkorst worden gehaald omdat ze nuttig zijn voor de mens
dinosaurussen
een uitgestorven groep van reuzen reptielen die geleefd heeft tussen 250 en 65 miljoen jaar geleden
evolutie van het leven
de ontwikkeling naar steeds complexere vormen van leven tijdens de geologische geschiedenis
fossiel
een versteend overblijfsel of afdruk van een dier of plant
graniet
stollingsgesteente dat op de continenten voorkomt
heelal
alles wat er in de ruimte is
inkolingsproces
het proces waarbij veen door samenpersen verandert in steenkool
kalksteen
gesteente dat is opgebouwd uit samengeperste schelpen en kalkskeletjes van algen
krater
een cirkelvormige laagte in een terrein
krijt
tijdvak in geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 140 tot 65 miljoen jaar geleden
kwartair
tijdvak in geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 2,5 miljoen jaar geleden tot nu toe
mammoet
dit dier behoorde tot de olifantachtige en leefde tot 10000 jaar geleden op de toendra's
meteoriet
groot brok steen dat tussen de planeten beweegt en soms ermee in botsing komt
organisch sedimentgesteente
sedimentgesteente dat bestaat uit overblijfselen van planten en dieren
ozonlaag
dit gas bevind zich op grote hoogte in de dampkring en beschermt de aarde tegen schadelijke ultraviolette straling
planeet
koude bol die rond een ster draait en daardoor verwarmd word
precambrium
tijdvak in geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 4600 tot 550 miljoen jaar geleden
sabeltandtijgers
een uitgestorven groep tijgers met twee lange voortanden
sedimentgesteente
gesteente dat ontstaat uit samengeperste korrels
steenkool
gesteente dat ontstaat als veen onder hoge druk word samengeperst
steenzout
lagen zout die in de aardkorst voorkomen
ster
gloeiend hete gasbol die door kernreacties enorme hoeveelheden energie produceert en uitstraalt
stollingsgesteente
gesteente dat ontstaat doordat lava of magma stolt
trilobieten
de fossiele overblijfselen van uitgestorven schelpdieren die op de zeebodem leefden
uitsterven
tijdens de geologische geschiedenis zijn er een aantal momenten waarop tegelijkertijd grote groepen planten en dieren uitsterven
zandsteen
sedimentgesteente dat ontstaat uit samengeperste zandkorrels