Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Czech

Get a hint
nezištný
Click the card to flip 👆
1 / 3
1 / 3
Terms in this set (3)
nezištný
nesobecký, prosociální
fiskální
jednostranné zaměření státní politiky na zájmy státní pokladny, týkající se státní pokladny
týn
středověké sídlo opevněné hradnou, tvrz, hrad