Diktatur und Demokrati 1 . Bis Seite 180.

Term
1 / 20
på vei bort
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
på vei bort
treplanken
svinge
opphisset, oppspilt
pakke sammen
hente
gropen
sammensunket
forråde, sladreverratensnu segsich umdrehenreise seg oppsich aufrichtenvelgeaussuchenbøye seg (ned)sich bückenlørdagendere Sonnabendhviskeflüsternblikkboksendie Blechschachtelfram og tilbakehin und hernedsettendegeringschätzig