Get a hint
Substancją stosowaną w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu wywołanych glikozydami naparstnicy jest:
Click the card to flip