5 terms

SINO ANG MAMAMAYANG PILIPINO

PANGKAT ETNIKO
STUDY
PLAY
MAMAMAYANG PILIPINO
mamayan ng PILIPINAS
MAMAMAYANG PILIPINO
kabilang sa isang pangkat o sa isang pangkat etniko
MAMAMAYANG PILIPINO
may sariling wika at kultura
MAMAMAYANG PILIPINO
nakatira sa ibat ibang pulo ng PILIPINAS
BAKIT IBA IBA ANG PANGKAT ETNIKO SA PILIPINAS
dahil binubuo ito ng 7000 pulo na hiwa-hiwalay at sa mga pulong ito nakatira sama sama ang mga pangkat na may iisang paniniwala, kultura at wika