10 terms

PAMAYANANG RURAL

Pamayanang Pangisdaan Pamayanang Pangsakahan Pamayanang Minahan
STUDY
PLAY
Kakaunti ang mag anak na nakatira dito
Malawak ang lupain
Magkakakilala ang mga tao dito
Pangingisda, Pagtatanim at Pagmimina ang karaniwang kabuhayan ito
sa lalawigan matatagpuan ang ganitong pamayanan
Karaniwang yari sa kahoy, yero, kawayan, kugon ang bahay dito
May Munisipyo, paaralan, simbahan, ospital at bangko rin sa pamahalaan ito
Pamayanang Pangingisdaan
karaniwang nakatira ang mga to malapit sa dagat
pangngisda ang kanilang kinabubuhay.
Pamayanang Pangsakahan
Malalawak ang mga sakahan.Pagsasaka ang karaniwang trabaho dito. Nagtatanim ng mais,palay, niyog at abaka.
Pamayanang Pang Minahan
Karaniwang malapit sa bundok ang mga nakatira dito. Minero ang tawag sa mga nagmimina ng ginto,pilak at iba pa. Dinadala sa pagawaan para maging alahas ang mga ginto at pilak. Ginagamit naman sa pagpapatayo ng bahay, gusali at mga kagamitan ang mga metal.