5 terms

PAMAYANANG KOMERSYAL

Pamayanang Urban
STUDY
PLAY
sentro ng Kalakalan
Maraming negosyo at mga mangangalakal dito.
Maraming empleyado
maraming trbahahor sa lugar n ito
Makabago ang teknolohiya
gumagamit ng makabagong teknolohiya tulad ng computer, fax machine,
Buwis
nagbibigay ng malaking kita sa gobyerno dahil sa buwis na kanilang binabayad
Dulot ng Buwis
Nagpapatatag ng ekonomiya ng bansa