2 terms

PAMAYANANG INDUSTRIYAL

Pamayanang Urban
STUDY
PLAY
Maraming Pabrika
dito ginagawa ang mga produktong ginagamit ng mga tao sa araw araw.
Nagpaptatag ng Ekonomiya ng Bansa
ay dinadala sa pamilihan at ibinebenta o ineexport sa ibang bansa. Ang mga pabrikang ito ay nagagawa ng mga produktong ginagamit ng mga tao o tanggapan.