24 terms

Sylfaen Unit 21

STUDY
PLAY
Baswn i'n rhoi arian i Barnados
I'd give money to Barnados
Baswn i'n mynd ar wyliau i America
I'd go on holiday to America
Baswn i'n prynu car newydd
I'd buy a new car
Baswn i'n symud i Aberhonddu
I'd move to Brecon
Gyda miliwn o bunnoedd
With a million pounds ..
Faset ti'n rhoi arian i Oxfam?
Would you give money to Oxfam? (informal)
Faset ti'n mynd ar wyliau i Albania?
Would you go on holiday to Albania? (informal)
Faset ti'n prynu cwch hwylio? Na faswn, Byth!
Would you buy a yacht? No, never (informal)
Faset ti'n symud i Gaernarfon? Baswn
Would you move to Caernarfon? Yes, I would (informal)
Basen ni'n rhoi arian i Tenovus
We'd give money to Tenovus
Basen ni'n mynd ar wyliau i Ffrainc
We'd go on holiday to France
Basai fe'n mynd ar brotest
He'd go on a protest
Fasai fe ddim yn siarad Cymraeg mewn siop
He wouldn't speak Welsh in a shop
Basai hi'n teithio ar feic modur
She'd travel on a motor bike
Fasai hi ddim yn byw mewn gwlad dramor
She wouldn't live in a foreign country
Basen nhw'n rhoi arian ar y ceffylau
They'd put money on horses
Fasen nhw ddim yn bwyta bwyd GM
They wouldn't eat GM food
Fasai fe'n mynd? Basai
Would he go? Yes
Fasai hi'n mynd? Na fasai
Would she go? No
Fasen nhw'n mynd? Basen. Na fasen
Would they go? Yes. No.
Basai'n well gyda fi fynd i Sbaen
I'd rather go to Spain
Basai'n well gyda fi fynd ar gwrs Cymraeg
I'd rather go on a Welsh course
Basai'n well gyda ni fynd ma's i'r dafarn
We'd rather go out to the pub
Basai'n well gyda ni fynd i'r sinema
We'd rather go to the cinema
OTHER SETS BY THIS CREATOR