45 terms

Filipino 1 - Halimbawa ng Antas ng Wika

STUDY
PLAY
Ina
Pambansa
Ama
Pambansa
Baliw
Pambansa
Pulis
Pambansa
Pera
Pambansa
Maganda
Pambansa
Kotse
Pambansa
Asawa
Pambansa
Ilaw ng tahanan
Pampanitikan
Haligi ng Tahanan
Pampanitikan
Nasisiraan ng Bait
Pampanitikan
Alagad ng Batas
Pampanitikan
Salapi
Pampanitikan
Mala-diyosa ang kariktan
Pampanitikan
Sasakyang panglupa
Pampanitikan
Katuwang sa buhay, may-bahay
Pampanitikan
Sumakabilang-buhay
Pampanitikan
Yumao
Pambansa
Inang
Lalawiganin
Itang
Lalawiganin
muret
Lalawiganin
pulis
Lalawiganin
kwarta
Lalawiganin
napintas
Lalawiganin
Awto
Lalawiganin
Bana
Lalawiganin
Natayen
Lalawiganin
Nay
Kolokyal
Tay
Kolokyal
sira-ulo
Kolokyal
pulis
Kolokyal
pera
Kolokyal
maganda
Kolokyal
kotse
Kolokyal
asawa
Kolokyal
namatay
Kolokyal
ermat
Balbal
erpat
Balbal
praning
Balbal
parak
Balbal
datung
Balbal
adnagam
Balbal
tsikot
Balbal
was-wit
Balbal
nadedbol
Balbal