60 terms

Welsh Canolradd uned 1 -3

STUDY
PLAY
adeilad
building
adolygu
to revise
amgueddfa
museum
amgueddfeydd
museums
amlwg
obvious
crempog
pancake
cyfleus
convenient
cyfforddus
comfortable
deilen
leaf
dail
leaves
Llydaw
Brittany
Llydaweg
Breton
oriel
gallery
porthladd
port
peth gwyllt
wild thing
sal mor
sea sick
seidr
cider
sgwrsio
to chat
stormus
stormy
ymwelydd
visitor
ymwelwyr
visitors
archwiliad
examination
cefnder
cousin male
cefndryd
cousins male
cyfnither
cousin female
cyfnitherod
cousins female
chwannen
flea
chwain
fleas
dramor
abroad
dwyieithog
bilingual
eli haul
sun tan lotion
ewythr
uncle
ewythredd
uncles
llwgu
to starve
llyfr emynau
hymn book
llysieuwyr
vegetarians
Manceinion
Manchester
mewn cysylltiad
in touch
milfeddygfa
vet's surgery
modryb
aunt
modrybedd
aunts
pelydr
ray
pigiad
injection
tafodiaith
dialect
y gynddaredd
rabies
ysgwydd
shoulder
adloniant
entertainment
amodol
conditional
atgoffa
to remind
awyddus
keen
cyfrifon
accounts
digwyddiad
event
dyfalu
to guess
gweithred
action
gweithredoedd
actions
llythrennau enw
initials
mentro
to venture
perchennog
owner
rhyngrwyd
internet
ystyried
to consider