Only $2.99/month

Czasowniki nieregularne - lista bezokoliczników wraz z tłumaczeniem