Only $35.99/year

Metode

Terms in this set (38)

Misforståelse 1.
Der findes ikke forudsigende teorier og universelle begreber i studiet af menneske og samfund. Konkret, kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end den nyttesløse søgen efter forudsigende teorier og universalbegreber--> Mennesket er kontekst afhængigt. Det er kun igennem erfaring i kontekst, at man kan blive ekspert.
- F.eks. kan man læse en hel del om at spille guitar, men det er først når man har prøvet i praksis, at man for alvor kan blive ekspert.Misforståelse 2.
Man kan ikke generalisere på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan ikke bidrage til den videnskabelige udvikling gennem generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder.
Formel generalisering er imidlertid overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling mens "eksemplets magt" er undervurderet (economic man) --> casestudier kan identificere "sorte svaner", da det er designet til at gå i dybden (alle svaner er hvide, men blot én observation af en sort svane, vil falsificere tesen.
- Eks. Loven om tyngdekraft var et enkelttilfælde

Misforståelse 3.
Casestudiet er velegnet til såvel udvikling som afprøvning af hypoteser, men begrænser sig ikke til disse forskningsaktiviteter alene --> vi kan bruge cases til at teste hypotesen. Det afhænger desuden også af hvilken case vi vælger og formålet med det.
- Strategi for valg af cases: (måske) ekstreme/atypiske cases --> ønsker at opnå information om en usædvanlig case, som kan være særligt god eller særligt problematisk i en mere snævert forstand

(måske) paradigmatiske cases --> at udvikle et mønstereksempel, en prototype eller en metafor for det område, casen vedrører)

Misforståelse 4.
Flyvbjerg mener derimod: Casestudiet har ingen større tendens (bias) til verifikation af forskerens forudfattede meninger end andre undersøgelsesmetoder.
Tværtimod viser erfaringen, at casestudiet har større tendens (bias) til falsifikation af forudfattede meninger end til verifikation --> ofte vil man have en induktiv/deduktiv tilgang, hvor man vil være åben. Derfor ved man ikke hvad man vil finde, ergo der kan ikke forekomme en confirmation bias

Misforståelse 5.
Det er ofte vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier og at udvikle generelle teser/teorier

Det er mindre rigtigt, hvad angår resultater.
- Det er ikke en dårlig ting, at det kan være vanskeligt at sammenfatte en case.
- Det viser blot at studiet har afdækket en særlig dyb problematik.
- Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved om opsummering og generalisering, som kritikerne betragter som idealet, altid er ønskeligt.

Gode casestudier bør læses som fortællinger i deres helhed.à det er ikke nødvendigvis dårligt ikke at kunne sammenfatte sit casestudie. Viser blot at der er meget kød på det man undersøger. + verden er kompleks og kan ikke altid sammenfattes