7 terms

This/These

STUDY
PLAY
m/wa
huyu/hawa
m/mi
huu/hii
ki/vi
hiki/hivi
-/ma
hili/haya
n/n
hii/hizi
u/-
huu/hizi
gerunds
huku