89 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

non-verbaal
elke vorm van communicatie zonder woorden
verbaal
elke vorm van communicatie met woorden
forum
elektronische discussiegroep waar mensen met een gemeenschappelijke interesse info, meningen, standpunten kunnen wisselen
vulgair
plat, smerig, onbeschaafd, vunzig
waarnemen
zien, horen, ruiken of voelen
classificeren
in klassen rangschikken; scheiden naar grootte
eroderen
afknagen, afslijpen, wegbijten, wegvreten
relevant
belangrijk, essentieel, aan de orde, van toepassing
taksen heffen
verplichten belastingen te betalen
stimuleren
(iets/iemand) aanmoedigen, aansporen, activeren
subsidiëren
financieel steunen
illustreer
verduidelijken, ophelderen, met een voorbeeld duidelijk maken
onverschillig
slordig, ongeïnteresseerd, ongevoelig
ophefmakend
geruchtmakend, spectaculair, sensationeel
verontwaardigd
boos, geïrriteerd, opgehitst, verongelijkt
op de zwarte lijst staan
niet gewenst zijn
oplijsten
in een lijst zetten
observeren
bekijken
een redacteur
iemand die schrijft voor een blad, een tijdschrift, een krant
eentonig
saai
een uiltje knappen
rusten, even slapen (spreekwoord)
steevast
geregeld, altijd
binnen afzienbare tijd
binnenkort
essentiële
belangrijke, onmisbare
een expeditie
een wetenschappelijke onderzoekingstocht
reddeloos
helemaal
verroeren
bewegen
pal
juist, precies
een riek
een landbouwwerktuig, een vork met 3 tanden
kreupel
gebrekkig lopend, mank
gevarieerd
met afwisseling
geïnfecteerd
besmet met
hoefsmid
smid die hoefijzers smeedt en paarden beslaat
familiekapitaal
het vermogen, het geld van de familie
moeskopperij
het stelen van groenten, fruit of gewassen van velden
aanslagen
onthutst, ontdaan, uit het lood geslagen
evident
vanzelfsprekend, voor de hand liggend
conversatie
gesprek
passief
het antoniem van actief
aanzienlijk
in grote mate, ruimschoots
niet op dezelfde golflengte zitten
elkaar niet begrijpen,
steek houden
logisch, correct zijn
door de knieën gaan
bezwijken, het opgeven
blog
synoniem voor weblog, een soort elektronisch dagboek waarop iedereen kan reageren
argumenteren
met argumenten of bewijzen je mening ondersteunen
respectievelijk
achtereenvolgens, in dezelfde volgorde
roekeloos
zonder zorg over de gevolgen of het gevaar van wat je doet
valkuil
wat je tot fouten kan verleiden
ontkrachten
weerleggen, de onjuistheid aantonen
iets met hand en tand verdedigen
met alle kracht (spreekwoord)
iets met de grond gelijkmaken
iets totaal afbreken (spreekwoord)
voor de dag komen
tevoorschijn halen, tonen, produceren (spreekwoord)
geguillotineerd
onthoofd onder de guillotine (valbijl)
voutekamer
kamer die hoger ligt dan de andere kamers op dezelfde verdieping
finesse
bijzonderheid, detail
diverse
verscheidene
hysterisch
uitzinnig, zichzelf niet meer onder controle hebbend
definieer
omschrijf precies, geef de definitei
bewijs
toon aan dat iets juist is
illustreer
geef een voorbeeld dat de stelling duidelijker maakt
benoem
duid aan met naam
leg uit
verduidelijk
situeer
plaats iets/iemand in de ruimte en/of tijd
bespreek
vertel uigebreid wat je van iets weet/vind
vergelijk
bepaal de verschillen en gelijkenissen tussen dingen
interpreteer
geef een eigen uitleg aan iets
gebruik in een zin
let niet uit, maar zet in een goedgebouwde zin zodat je laat zien dat je het woord begrijpt
pas toe
doe wat de regel/definitie zegt
concludeer
kom na onderzoek of goed nadenken tot een besluit
regelmatig
op verschillende tijdstippen, vaste ritme, vaste tijdstippen
begrip
belangrijk woord
standpunt
jou mening
kritisch
commentaar geven, naar de kleine details zoeken om iets af te breken
nagaan
kijken wanneer, iets controleren, uitzoeken
selecteren
aanduiden, uitkiezen
signaal
een teken
overzichtelijk
duidelijk, gestructureerd
noteren
opschrijven
relatief
redelijk, best wel, nogal
factoren
elementen
uitzondering
speciaal, komt niet veel voor
baseren
op steunen
sociaal
praten, omgang met andere mensen,
permanent
blijvend, voortdurend
verband
samenhang/relatie
arceren
lijnen trekken om verschillende vlakken te laten uitkomen
individueel
in je eentje, zelfstandig
overeenkomen
hetzelfde zijn
resultaat
gevolg, uitkomst
OTHER SETS BY THIS CREATOR