25 terms

Nederlands

Nederlands h2
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aandikken
overdrijven
bedrogen uitkomen
niet krijgen wat je verwacht had
de carrière
de banen die iemand in zijn leven heeft
je dag niet hebben
niet zo goed zijn als je gewoonlijk bent
deren
pijn doen/hinderen
eerzuchtig zijn
graag iets willen bereiken
ergo
dus
fysiek
lichamelijk met je lichaam
je gal spuwen
je boosheid uitspreken of opschrijven
te kijk zetten
belachelijk met je verstand
er niet om malen
iets niet belangrijk vinden
mentaal
geestelijk met je verstand
de misère
de grote ellende
onfortuinlijk zijn
pech hebben
pontificaal
plechtig/uitgebreid
schrander
slim
de tegenvaller
de pech
tenminste
in ieder geval
de ambitie
de wil om iets te bereiken
buitengewoon
bijzonder speciaal
circa
ongeveer
het denkproces
de manier van denken
de hoogleraar
iemand die onderzoek doet en les geeft op de universitei
de leerprestatie
het resultaat van het leren
stimuleren
zorgen dat iets sneller of beter gaan