Matematik X - Kap 2 Algebra

1.3 (3 reviews)
Algebraiskt uttryck
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
Uttryckets värdeKan beräknas genom att ersätta variabler med tal.Höger ledHöger sida om likhetstecknet i en ekvation.DifferensSkillnaden mellan två på varandra följande tal i en talföljd.Förenkling av uttryckNär man lägger samman termer av samma sort till en term, till exempel 2a + a = 3a.Lösa ekvationenNär man tar reda på värdet av det obekanta talet i en ekvation.BalansmetodenEn metod att lösa ekvationer som går ut på att man hela tiden gör samma sak i båda leden.Teckna en ekvationNär man utifrån ett problem skapar en ekvation för att kunna lösa problemet.